تفاوت میان نسخه‌های «انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم»