تفاوت میان نسخه‌های «لوک سبها»

بدون خلاصه ویرایش
جز (برداشتن ویکی‌سازی YSR Congress Party > تغییرمسیر نامشابه است (۱۰.۱ core) 0.434782608696)
 
* {{Color box|#cd0000|border=darkgray}} [[Rashtriya Lok Samta Party|RLSP]] (3)
* {{Color box|#6b00c9|border=darkgray}} [[Apna Dal|AD]] (2)
* {{Color box|#003366|border=darkgray}} [[جانتاجاناتا دال (متحد)]] (۲)
* {{Color box|#008970|border=darkgray}} [[Jammu and Kashmir Peoples Democratic Party|JKPDP]] (1)
* {{Color box|#ffaa4f|border=darkgray}} [[All India N.R. Congress|AINRC]] (1)