تفاوت میان نسخه‌های «شهرستان رباط‌کریم»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
 
'''روستاها'''
[يقه][انجم‌آباد]]، شهرآباد، [[حصارمهتر (رباط‌کریم)|حصارمهتر]]
 
[[انجم‌آباد]]، شهرآباد، [[حصارمهتر (رباط‌کریم)|حصارمهتر]]
 
== بناهای تاریخی ==
کاربر ناشناس