تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال پرسپولیس در جام حذفی»

جز
v2.04b - پروژهٔ چک‌ویکی (دارای نویسه‌های نادرست که باید جایگزین شوند - عدم رعایت سلسله مراتب در زیربخش‌ها - دارای پوشاننده و هدف پیوند یکسان)
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
جز (v2.04b - پروژهٔ چک‌ویکی (دارای نویسه‌های نادرست که باید جایگزین شوند - عدم رعایت سلسله مراتب در زیربخش‌ها - دارای پوشاننده و هدف پیوند یکسان))
برچسب: WPCleaner
== نمایش بازی ها ==
 
==== ۱۳۵۵ ====
{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=L|motm=|referee=|attendance=|location=[[تهران]]|goals2=|round=۱/۱۶|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال پاس تهران|پاس تهران]]|report=|score=۰ – ۲|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|time=|date=|nobars=۱}}
 
==== ۱۳۵۶ ====
{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=W|motm=|referee=|attendance=|location=[[تهران]]|goals2=|round=۱/۱۶|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال پاس تهران|پاس تهران]]|report=|score=۱ – ۰|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|time=|date=|nobars=۱}}{{footballbox collapsible|stack=yes|location=[[مشهد]]|penalties2={{pengoal}}
{{pengoal}}
{{pengoal}}|nobars=1|note=|result=D|motm=|referee=|attendance=|stadium=|round=۱/۸|goals2=|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|report=|aet=yes|score=۰ – ۰|team1=[[باشگاه فوتبال ابومسلم|ابومسلم]]|time=|date=|penaltyscore=۵ – ۴}}
 
==== ۱۳۶۵ ====
{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=[[ورزشگاه شهید متقی]]|note=|result=W|motm=|referee=|attendance=|location=[[تهران]]|goals2=|round=۱/۸|goals1=[[عباس کارگر]] {{گل}} {{گل}}|team2=[[باشگاه فوتبال استقلال بندر ترکمن|استقلال بندر ترکمن]]|report=|score=۲ – ۰|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|time=|date=|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=L|motm=|referee=|attendance=|location=[[خرم آباد]]|goals2=|round=۱/۴|goals1=[[رضا محمدی اصل]] {{گل}}|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|report=|score=۱ – ۰|team1=[[باشگاه فوتبال خیبر خرم آباد|خیبر خرم آباد]]|time=|date=|nobars=۱}}
 
==== ۱۳۶۶ ====
{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=D|motm=|referee=|attendance=|location=|goals2=|round=۱/۱۶|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|report=|score=۱ – ۱|team1=[[باشگاه فوتبال سازمان گوشت|سازمان گوشت]]|time=|date=|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=W|motm=|referee=|attendance=|location=[[تهران]]|goals2=|round=۱/۱۶|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال سازمان گوشت|سازمان گوشت]]|report=|score=۳ – ۱|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|time=|date=|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=W|motm=|referee=|attendance=|location=[[تبریز]]|goals2=|round=۱/۸|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|report=|score=۰ – ۱|team1=[[باشگاه فوتبال ماشین سازی تبریز|ماشین سازی]]|time=|date=|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=W|motm=|referee=|attendance=|location=[[تهران]]|goals2=|round=۱/۸|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال ماشین سازی تبریز|ماشین سازی]]|report=|score=۳ – ۱|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|time=|date=|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=D|motm=|referee=|attendance=|location=[[یزد]]|goals2=|round=۱/۴|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|report=|score=۱ – ۱|team1=[[باشگاه فوتبال استقامت یزد|استقامت]]|time=|date=|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=W|motm=|referee=|attendance=|location=[[تهران]]|goals2=|round=۱/۴|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال استقامت یزد|استقامت]]|report=|score=۲ – ۱|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|time=|date=۱۳ آذر ۱۳۶۶|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=D|motm=|referee=|attendance=|location=[[تهران]]|goals2=|round=نیمه نهایی|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|report=|score=۱ – ۱|team1=[[باشگاه فوتبال دارایی تهران|دارایی]]|time=|date=۲۷ آذر ۱۳۶۶|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=W|motm=|referee=|attendance=|location=[[تهران]]|goals2=|round=نیمه نهایی|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال دارایی تهران|دارایی]]|report=|score=۳ – ۰|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|time=|date=۴ دی ۱۳۶۶|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=W|motm=|referee=|attendance=|location=[[انزلی]]|goals2=[[محمدحسن انصاری فرد]] {{گل}}|round=[[جام حذفی فوتبال ایران ۱۳۶۶|فینال]]|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|report=|score=۰ – ۱|team1=[[باشگاه فوتبال ملوان|ملوان]]|time=|date=|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=[[ورزشگاه آزادی تهران|آزادی]]|note=|result=D|motm=|referee=|attendance=|location=[[تهران]]|goals2=|round=[[جام حذفی فوتبال ایران ۱۳۶۶|فینال]]|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال ملوان|ملوان]]|report=|score=۰ – ۰|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|time=|date=۱۸ دی ۱۳۶۶|nobars=۱}}
 
==== ۱۳۶۷ ====
{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=W|motm=|referee=|attendance=|location=[[کرمان]]|goals2=|round=۱/۸|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|report=|score=۰ – ۴|team1=[[باشگاه فوتبال شهرداری کرمان|شهرداری کرمان]]|time=|date=|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=W|motm=|referee=|attendance=|location=[[تهران]]|goals2=|round=۱/۸|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال شهرداری کرمان|شهرداری کرمان]]|report=|score=۲ – ۰|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|time=|date=|nobars=۱}}{{footballbox collapsible|stack=yes|location=[[تهران]]|penalties2=[[مجتبی محرمی]] {{pengoal}}{{سخ}}[[رحیم یوسفی]] {{pengoal}}{{سخ}}[[محسن عاشوری]] {{pengoal}}{{سخ}}[[مرتضی کرمانی مقدم]] {{pengoal}}|penalties1=[[جعفر مختاری فر]] {{pengoal}}{{سخ}}[[رضا حسن زاده]] {{pengoal}}{{سخ}}[[امیر قلعه نویی]] {{penmiss}}{{سخ}}[[محمدرضا شکورزاده]] {{penmiss}}|nobars=1|note=|result=D|motm=|referee=|attendance=|stadium=[[ورزشگاه آزادی تهران|آزادی]]|round=[[شهرآورد تهران|۱/۴]]|goals2=|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|report=|aet=yes|score=۰ – ۰|team1=[[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال]]|time=|date=۱۹ اسفند ۱۳۶۷|penaltyscore=۲ – ۴}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=L|motm=|referee=|attendance=|location=[[اهواز]]|goals2=|round=نیمه نهایی|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|report=|score=۳ – ۱|team1=[[باشگاه فوتبال شاهین اهواز|شاهین اهواز]]|time=|date=۲۷ اسفند ۱۳۶۷|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=W|motm=|referee=|attendance=|location=[[تهران]]|goals2=|round=نیمه نهایی|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال شاهین اهواز|شاهین اهواز]]|report=|score=۱ – ۰|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|time=|date=۱۲ فروردین ۱۳۶۸|nobars=۱}}
 
==== ۱۳۶۹ ====
{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=D|motm=|referee=|attendance=|location=[[ایلام]]|goals2=|round=۱/۸|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|report=|score=۱ – ۱|team1=[[باشگاه فوتبال دارایی ایلام|دارایی]]|time=|date=|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=W|motm=|referee=|attendance=|location=[[تهران]]|goals2=|round=۱/۸|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال دارایی ایلام|دارایی]]|report=|score=۸ – ۱|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|time=|date=|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=W|motm=|referee=|attendance=|location=[[تهران]]|goals2=|round=۱/۴|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال پیستون سازی|پیستون سازی]]|report=|score=۴ – ۰|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|time=|date=|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=W|motm=|referee=|attendance=|location=[[تهران]]|goals2=|round=نیمه نهایی|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال ملوان|ملوان]]|report=|score=۲ – ۱|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|time=|date=۵ اسفند ۱۳۶۹|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=L|motm=|referee=|attendance=|location=[[انزلی]]|goals2=|round=نیمه نهایی|goals1=[[سیروس قایقران|قایقران]] {{گل}} {{گل}}|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|report=|score=۲ – ۰|team1=[[باشگاه فوتبال ملوان|ملوان]]|time=|date=۲۲ اسفند ۱۳۶۹|nobars=۱}}
 
==== ۱۳۷۰ ====
{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=W|motm=|referee=|attendance=|location=[[کرمانشاه]]|goals2=|round=۱/۸|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|report=|score=۱ – ۲|team1=[[باشگاه فوتبال بانک کرمانشاه|بانک کرمانشاه]]|time=|date=|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=W|motm=|referee=|attendance=|location=[[تهران]]|goals2=|round=۱/۸|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال بانک کرمانشاه|بانک کرمانشاه]]|report=|score=۷ – ۰|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|time=|date=|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=D|motm=|referee=|attendance=|location=[[رشت]]|goals2=|round=۱/۴|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|report=|score=۰ – ۰|team1=[[باشگاه فوتبال استقلال رشت|استقلال رشت]]|time=|date=|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=W|motm=|referee=|attendance=|location=[[تهران]]|goals2=|round=۱/۴|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال استقلال رشت|استقلال رشت]]|report=|score=۱ – ۰|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|time=|date=|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=D|motm=|referee=|attendance=|location=[[تبریز]]|goals2=|round=نیمه نهایی|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|report=|score=۰ – ۰|team1=[[باشگاه فوتبال ماشین سازی تبریز|ماشین سازی]]|time=|date=۴ اردیبهشت ۱۳۷۱|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=W|motm=|referee=|attendance=|location=[[تهران]]|goals2=|round=نیمه نهایی|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال ماشین سازی تبریز|ماشین سازی]]|report=|score=۵ – ۱|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|time=|date=۹ اردیبهشت ۱۳۷۱|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=[[تهران]]|note=|result=W|motm=|referee=|attendance=۷۰،۰۰۰|location=[[تهران]]|goals2=|round=فینال|goals1=[[محسن عاشوری]] {{گل}}
[[ناصر محمدخانی]] {{گل}}|team2=[[باشگاه فوتبال ملوان|ملوان]]|report=|score=۲ – ۱|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|time=|date=|nobars=۱}}
 
==== ۱۳۷۲ ====
{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=W|motm=|referee=|attendance=|location=[[تهران]]|goals2=|round=۱/۸|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال شهرداری خرمشهر|شهرداری خرمشهر]]|report=|score=۴ – ۰|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|time=|date=|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=W|motm=|referee=|attendance=|location=[[خرمشهر]]|goals2=|round=۱/۸|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|report=|score=۱ – ۲|team1=[[باشگاه فوتبال شهرداری خرمشهر|شهرداری خرمشهر]]|time=|date=|nobars=۱}}
باشگاه پرسپولیس به دلیل دیر ثبت کردن بازیکنان خود در بازی بعدی،از دور مسابقات کنار گذاشته شد.
 
==== ۱۳۷۳ ====
{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=L|motm=|referee=|attendance=|location=[[تهران]]|goals2=|round=|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|report=|score=۶ – ۰|team1=[[باشگاه فوتبال فتح تهران|فتح تهران]]|time=|date=|nobars=۱}}
 
==== ۱۳۷۵ ====
{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=W|motm=|referee=|attendance=|location=[[نوشهر]]|goals2=|round=۱/۸|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|report=|score=۰ – ۱|team1=[[باشگاه فوتبال شموشک نوشهر|شموشک]]|time=|date=|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=W|motm=|referee=|attendance=|location=[[تهران]]|goals2=|round=۱/۸|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال شموشک نوشهر|شموشک]]|report=|score=۵ – ۱|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|time=|date=|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=|result=W|motm=|referee=|attendance=|location=[[تهران]]|goals2=|round=۱/۴|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال شاهین اهواز|شاهین اهواز]]|report=|score=۴ – ۳|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|time=|date=|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=|note=بدلیل طولانی شدن فصل مسابقات و همچنین درگیری بازیکنان ملی پوش پرسپولیس در مسابقات مقدماتی جام جهانی، مسابقه نیمه نهایی بین پرسپولیس و برق شیراز چند بار به تعویق افتاد. از طرفی برای فصل جدید مسابقات جام در جام آسیا، نماینده ایران باید هر چه زودتر معرفی میشد. بدین ترتیب سرخپوشان راضی به انصراف از جام حذفی شدند.|result=P|motm=|referee=|attendance=|location=|goals2=|round=نیمه نهایی|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|report=|score=انصراف|team1=[[باشگاه فوتبال برق شیراز]]|time=|date=|nobars=۱}}
 
==== ۱۳۷۷ ====
{{Footballbox collapsible|stack=yes|goals1=|date=۲۳ آذر ۱۳۷۷|time=|team1=[[باشگاه فوتبال بهپاک|بهپاک]]|score=۰ – ۲|report=|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|round=۱/۱۶|stadium=[[ورزشگاه آزادی بهشهر|آزادی بهشهر]]|goals2=[[بهروز رهبری فرد]]{{گل}}{{سخ}}[[بهنام سراج]]{{گل}}|location=[[بهشهر]]|attendance=|referee=|motm=|result=W|note=|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|goals1=[[بهروز رهبری فرد]]{{گل}}
[[بهنام سراج]]{{گل}}{{گل}}
[[ادموند بزیک]]{{گل}}|date=۲۰ بهمن ۱۳۷۷|time=|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|score=۴ – ۱|report=|team2=[[باشگاه فوتبال بهپاک|بهپاک]]|round=۱/۱۶|stadium=[[ورزشگاه آزادی تهران|آزادی]]|goals2={{گل|پ}}|location=[[تهران]]|attendance=|referee=|motm=|result=W|note=|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|goals1=|date=۱۰ فروردین ۱۳۷۸|time=|team1=[[باشگاه فوتبال پلی اکریل|پلی اکریل]]|score=۰ – ۲|report=|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|round=۱/۸|stadium=[[ورزشگاه ۲۲ بهمن اصفهان|۲۲ بهمن اصفهان]]|goals2=[[بهروز رهبری فرد]] {{گل|۳}}
[[حمید استیلی]] {{گل|۳۷}}|location=[[اصفهان]]|attendance=|referee=|motm=|result=W|note=|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|goals1=[[بهنام سراج]] {{گل}}|date=۲۴ اردیبهشت ۱۳۷۸|time=|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|score=۱ – ۱|report=|team2=[[باشگاه فوتبال پلی اکریل|پلی اکریل]]|round=۱/۸|stadium=[[ورزشگاه آزادی تهران|آزادی]]|goals2=|location=[[تهران]]|attendance=|referee=|motm=|result=D|note=|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|goals1=[[علیرضا امامی فر]] {{گل}}
[[اسماعیل حلالی]] {{گل}}|date=۸ خرداد ۱۳۷۸|time=|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|score=۲ – ۲|report=|team2=[[باشگاه فوتبال سپاهان|سپاهان]]|round=۱/۴|stadium=[[ورزشگاه آزادی تهران|آزادی]]|goals2=[[مجید بصیرت|مجید بصیرت]] {{گل}}
[[عبدالله ویسی]] {{گل}}|location=[[تهران]]|attendance=|referee=|motm=|result=D|note=|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|goals1=|date=۶ تیر ۱۳۷۸|time=|team1=[[باشگاه فوتبال سپاهان|سپاهان]]|score=۰ – ۱|report=|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|round=۱/۴|stadium=[[ورزشگاه ۲۲ بهمن اصفهان|۲۲ بهمن اصفهان]]|goals2=[[ادموند بزیک]] {{گل|۶}}|location=[[اصفهان]]|attendance=|referee=|motm=|result=W|note=|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|goals1=|date=۱۱ تیر ۱۳۷۸|time=|team1=[[باشگاه فوتبال استقلال اهواز|استقلال اهواز]]|score=۰ – ۲|report=|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|round=نیمه نهایی|stadium=[[ورزشگاه تختی اهواز|تختی اهواز]]|goals2=[[کوروش برمک]] {{گل}}
[[ادموند بزیک]] {{گل}}|location=[[اهواز]]|attendance=|referee=|motm=|result=W|note=|nobars=۱}}
[[افشین پیروانی]]{{گل|۸۶}}|date=۲۰ تیر ۱۳۷۸|time=|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|score=۲ – ۱|report=|team2=[[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال تهران]]|round=فینال|stadium=[[ورزشگاه آزادی]]|goals2=[[سهراب بختیاری زاده]]{{گل|۵۰}}|location=[[تهران]]|attendance=|referee=|motm=|result=W|note=|nobars=۱}}
 
==== ۱۳۷۸ ====
{{Footballbox collapsible|stack=yes|goals1=|date=۱۷ آذر ۱۳۷۸|time=|team1=[[باشگاه فوتبال آدنیس|آدنیس]]|score=۰ – ۱|report=|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|round=۱/۱۶|stadium=[[ورزشگاه تختی مشهد|تختی]]|goals2=[[علی باغمیشه]]{{گل|۵۸|پ}}|location=[[مشهد]]|attendance=|referee=|motm=|result=W|note=|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|goals1=[[بهروز رهبری فرد]] {{گل|۲۸|پ}}{{سخ}}[[علی باغمیشه]] {{گل|۵۵}}{{سخ}}[[کوروش برمک]] {{گل|۸۴}}|date=۲۳ آذر ۱۳۷۸|time=|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|score=۳ – ۱|report=|team2=[[باشگاه فوتبال آدنیس|آدنیس]]|round=۱/۱۶|stadium=[[ورزشگاه تختی تهران|تختی]]|goals2=[[غلامرضا عنایتی]] {{گل|۱۷}}|location=[[تهران]]|attendance=|referee=|motm=|result=W|note=|nobars=۱=}}
{{Footballbox collapsible|stack=yes|goals1=|date=۱۵ تیر ۱۳۷۸|time=|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|score=انصراف|report=|team2=[[باشگاه فوتبال الکتریک دماوند|الکتریک]]|round=۱/۸|stadium=|goals2=|location=|attendance=|referee=|motm=|result=P|note=پرسپولیس انصراف داد|nobars=۱}}
 
==== ۱۳۷۹ ====
{{Footballbox collapsible|stack=yes|goals1=[[اسماعیل حلالی]] {{گل|۲۳}}<ref>[https://www.isna.ir/news/8002-02074/گزارشي-ازرقابت-هاي-جام-حذفي-باشگاههاي-كشور گزارشی ازرقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های کشور] ایسنا</ref>|date=۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۰|time=۱۰:۰۰|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|score=۱ – ۰|report=|team2=[[باشگاه فوتبال شموشک|شموشک]]|round=۱/۱۶|stadium=[[ورزشگاه شهید شیرودی]]<ref>[https://www.isna.ir/news/8002-01740/مسابقات-فوتبال-جام-جذفي-باشگاههاي-كشورامروز-برگزار-مي-گردد مسابقات فوتبال جام جذفی باشگاه‌های کشورامروز برگزار می‌گردد.] ایسنا</ref>|goals2=|location=[[تهران]]|attendance=|referee=|motm=|result=W|note=|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|goals1=[[سهراب انتظاری]] {{گل}} {{گل}}|date=۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۰|time=|team1=[[باشگاه فوتبال شموشک|شموشک]]|score=۲(۳) – ۰(۰)|report=|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|location=[[ساری]]|stadium=[[ورزشگاه شهید متقی|ورزشگاه متقی]]<ref>[https://www.isna.ir/news/8002-02302/زمان-ومكان-ديدارهاي-دور-برگشت-تيمهاي-استقلال-و-پيروزي-تهران-اعلام زمان ومکان دیدارهای دور برگشت تیمهای استقلال و پیروزی تهران اعلام شد] ایسنا</ref>|attendance=۲۰٬۰۰۰|referee=|motm=|result=L|note=این بازی با نتیجه ۲–۰ به سود شموشک پیگیری می‌شد که به دلیل فروریختن سقف ورزشگاه، بازی نیمه تمام ماند. فدراسیون تصمیم به تکرار بازی داد اما پیروزی بخاطر احترام به درگذشتگان این حادثه، از بازی انصراف داد و ۳–۰ بازنده شد.|round=۱/۱۶|goals2=|nobars=۱}}
 
==== ۱۳۸۰ ====
{{Footballbox collapsible|stack=yes|goals1=[[افشین پیروانی]] {{گل}}
[[سهراب انتظاری]] {{گل}}
{{Footballbox collapsible|stack=yes|round=۱/۴|date=|time=|team1=[[باشگاه فوتبال پیکان|پیکان]]|score=۱ – ۰|report=|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|goals1=|goals2=|stadium=|location=[[تهران]]|attendance=|referee=|motm=|result=L|note=پیکان با قانون گل طلایی برنده شد|nobars=۱|aet=yes}}
 
==== ۱۳۸۱ ====
{{Footballbox collapsible|stack=yes|goals2=[[کریم باقری]] {{پنالتی دفع}}
[[پایان رأفت]] {{گل}}|note=|result=W|motm=|referee=|attendance=|location=[[تبریز]]|stadium=[[ورزشگاه تختی تبریز|تختی تبریز]]|goals1=|round=۱/۱۶|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|report=|score=۰ – ۱|team1=[[باشگاه فوتبال ماشین‌سازی تبریز|ماشین‌سازی]]|time=|date=۱۹ آبان ۸۱|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|goals2=|note=|result=W|motm=|referee=|attendance=|location=[[تهران]]|stadium=[[ورزشگاه تختی تهران|تختی تهران]]|goals1=[[افشین پیروانی]] {{گل}}|round=۱/۱۶|team2=[[باشگاه فوتبال ماشین‌سازی تبریز|ماشین‌سازی]]|report=|score=۱ – ۰|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|time=|date=۲۴ آبان ۸۱|nobars=۱}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|goals2=|note=|result=W|motm=|referee=|attendance=|location=[[تهران]]|stadium=|goals1=[[رضا جباری]] {{گل}}
{{pengoal}}}}
 
==== ۱۳۸۲ ====
{{footballbox collapsible|stack=yes|goals1=[[علی دایی]] {{گل|۲}}
[[یحیی گل محمدی]] {{گل|۱۵}}
[[مقداد قباخلو]] {{گل}}|location=[[اهواز]]|attendance=|referee=|motm=|result=L|note=|nobars=۱}}
 
==== ۱۳۸۳ ====
{{footballbox collapsible|stack=yes|goals1=[[یحیی گل محمدی]] {{گل|۳۸}}|date=|time=|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران|پرسپولیس]]|score=۱ – ۰|report=|team2=[[باشگاه فوتبال فجر سپاه تهران|فجر سپاه تهران]]|round=۱/۱۶|stadium=[[ورزشگاه آزادی تهران|آزادی]]|goals2=|location=[[تهران]]|referee=[[محمود رفیعی]]|attendance=|motm=|result=W|note=|nobars=۱}}{{footballbox collapsible|stack=yes|goals1=[[یحیی گل محمدی]] {{sent off}} {{small|'۹۲}}|date=|time=|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران|پرسپولیس]]|score=۰ – ۱|report=|team2=[[باشگاه فوتبال ابومسلم|ابومسلم]]|round=۱/۸|stadium=[[ورزشگاه آزادی|آزادی]]|goals2=[[مجتبی جباری]] {{گل}}|location=[[تهران]]|referee=[[مسعود مرادی]]|attendance=|motm=|result=L|note=|nobars=۱}}
 
==== ۱۳۸۴ ====
{{footballbox collapsible|stack=yes|goals1=[[داوود سیدعباسی]] {{گل|۳۸}}
[[شیث رضایی]] {{گل|۸۴}}
[[عبدالوهاب ابوالهیل]] {{زرد}}|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|report=|aet=yes|score=۲ – ۲|team1=[[باشگاه فوتبال سپاهان|سپاهان]]|time=|date=۳۱ شهریور ۱۳۸۵|penaltyscore=۴ – ۲}}
 
==== ۱۳۸۵ ====
{{Footballbox collapsible|stack=yes|goals1=|date=۴ دی ۱۳۸۵|time=|team1=[[باشگاه فوتبال صنعتی کاوه|صنعتی کاوه]]|score=۲ – ۴|report=|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|round=۱/۱۶|stadium=[[ورزشگاه آزادی]]|goals2=[[احسان خرسندی]] {{گل|۱۶||۷۲}}
[[لوی صلاح حسن]] {{گل|۶۸}}
[[محمود کریمی]] {{گل|۱۰۸||۱۱۱||۱۱۷}}|location=[[تهران]]|referee=[[محسن قهرمانی]]|attendance=۱۱۰،۰۰۰|motm=|result=L|note=|nobars=۱}}
 
==== ۱۳۸۶ ====
{{Footballbox collapsible|stack=yes|goals1=|date=۱ آذر ۱۳۸۶|time=|team1=[[باشگاه فوتبال صنعت نفت|صنعت نفت]]|score=۲ – ۳|report=|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|round=۱/۳۲|stadium=[[ورزشگاه تختی آبادان|تختی]]|goals2=[[فراز فاطمی]] {{گل|۱۳}}
[[عباس آقایی]] {{گل|۵۷}}
[[علیرضا واحدی نیکبخت]] {{sent off|0|۹۰}}|location=[[همدان]]|referee=[[محسن ترکی]]|attendance=۱۰،۰۰۰|motm=|result=L|note=|nobars=۱}}
 
==== ۱۳۸۷ ====
{{Footballbox collapsible|stack=yes|goals1=|date=۱۰ آذر ۱۳۸۷|time=|team1=[[باشگاه فوتبال صنایع طلایی|صنایع طلایی]]|score=۱ – ۳|report=|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|round=۱/۱۶|stadium=[[ورزشگاه تختی سمنان|تختی]]|goals2=[[هادی نوروزی]] {{گل|۳}}
[[ابراهیم توره]] {{گل|۶۴}}
[[محمد منصوری]] {{زرد}}|location=[[همدان]]|referee=[[علیرضا فغانی]]|attendance=|motm=|result=L|note=|nobars=۱}}
 
==== ۱۳۸۸ ====
{{Footballbox collapsible|stack=yes|goals1=|date=۲۰ بهمن ۱۳۸۸|time=|team1=[[باشگاه فوتبال ایران‌جوان بوشهر|ایران‌جوان]]|score=۱ – ۲|report=|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|round=۱/۱۶|stadium=[[ورزشگاه شهید بهشتی]]|goals2=[[کریم باقری]] {{گل|۱۷}}
[[هوار ملامحمد]] {{گل|۵۱}}
[[جلال اکبری]] {{زرد}}|date=۳ خرداد ۱۳۸۹|time=|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران|پرسپولیس]]|score=۳ – ۱|report=|team2=[[باشگاه فوتبال گسترش فولاد|گسترش فولاد]]|round=فینال|stadium=[[ورزشگاه آزادی تهران|آزادی]]|goals2=[[رسول خطیبی]] {{گل|۷۳|پ}}|location=[[تهران]]|referee=[[مسعود مرادی]]|attendance=۱۰۰،۰۰۰|motm=|result=W|note=|nobars=۱}}
 
==== ۱۳۸۹ ====
{{footballbox collapsible|stack=yes|goals1=[[اشپیتیم آرفی]] {{گل|۴۵+۳}}
[[محمد نوری]] {{گل|۴۶|پ}} {{گل|۵۵}}
[[علیرضا حقیقی]] {{زرد|۹۰}}|location=[[انزلی]]|referee=[[هدایت ممبینی]]|attendance=۲۰،۰۰۰|motm=|result=L|note=|nobars=۱}}
 
==== ۱۳۹۰ ====
{{footballbox collapsible|stack=yes|goals1=[[شیث رضایی]] {{گل|۳۶}}
[[محمد نوری]] {{گل|۱۱۷}}
[[اسماعیل شریفات]] {{گل|۱۰۷}}|location=[[تهران]]|referee=[[هدایت ممبینی]]|attendance=۲۰،۰۰۰|motm=|result=L|note=|nobars=۱|aet=yes}}
 
==== ۱۳۹۱ ====
{{footballbox collapsible|stack=yes|goals1=[[هادی نوروزی]] {{گل|۲||۵۱}}
[[کریم انصاری فرد]] {{زرد|۱۶}} {{گل|۱۹||۷۶||۸۰}}
[[حسین ماهینی]] {{زرد|در طول ضربات پنالتی}}|team2=[[باشگاه فوتبال سپاهان|سپاهان]]|report=|aet=yes|score=۲ – ۲|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|time=|date=۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲|penaltyscore=۲ – ۴}}
 
==== ۱۳۹۲ ====
{{footballbox collapsible|stack=yes|goals1=[[مجید نورمحمدی]] {{گل|۴۸|گل به خودی}}
[[علیرضا نورمحمدی]] {{گل|۹۳}}
[[غلامرضا رضایی]] {{زرد|۹۹}}|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|report=|aet=yes|score=۱ – ۱|team1=[[باشگاه فوتبال فولاد|فولاد]]|time=|date=۶ بهمن ۱۳۹۲|penaltyscore=۳ – ۰}}
 
==== ۱۳۹۳ ====
{{Footballbox collapsible|stack=yes|goals1=[[محمد عباس زاده]] {{گل|۱۵}} {{پنالتی دفع}} <small>'۵۰</small>
[[محمد نوری]] {{زرد|۴۰}}
[[امید عالیشاه]] {{گل|۸۵}}|date=۲۴ مهر ۱۳۹۳|time=|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|score=۳ – ۰|report=|team2=[[باشگاه فوتبال کارگر بنه گز|کارگر بنه گز]]|round=۱/۱۶|stadium=[[ورزشگاه آزادی تهران|آزادی]]|goals2=[[مصطفی انصاری فرد]] {{زرد|۴۱}}
[[محسن سلیمانی(بازیکن فوتبال)|محسن سلیمانی]] {{زرد|۴۹}}|location=[[تهران]]|attendance=۱٬۰۰۰|referee=[[بیژن حیدری]]|motm=|result=W|note=|nobars=۱}}{{footballbox collapsible|stack=yes|goals2=[[میلاد محمدی]] {{گل|۳۸}}|date=۴ آبان ۱۳۹۳|time=|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|score=۱ – ۱|aet=yes|report=|team2=[[باشگاه فوتبال راه آهن|راه آهن]]|goals1=[[پیام صادقیان]] {{پنالتی دفع}} <small>'۵</small>
[[محمد نوری]] {{گل|۴۹}}
 
[[هادی نوروزی]]  {{زرد|۱۰۷}}
 
[[محسن بنگر]]  {{زرد|۱۱۷}}|round=۱/۸|location=[[تهران]]|stadium=[[ورزشگاه آزادی تهران|آزادی]]|attendance=۵،۰۰۰|referee=[[البرز حاجی پور]]|motm=|result=D|note=|nobars=1|penalties1=[[مایکل اومانیا]] {{pengoal}}{{سخ}}[[سوشا مکانی]] {{pengoal}}{{سخ}}[[مهرداد کفشگری]] {{pengoal}}{{سخ}}[[مهدی طارمی]] {{pengoal}}|penalties2=[[رامین رضاییان]] {{pengoal}}{{سخ}}[[بهادر عبدی]] {{penmiss}}{{سخ}}[[علی علیپور]] {{penmiss}}|penaltyscore=۴ – ۱}}{{footballbox collapsible|stack=yes|goals2=[[حمیدرضا علی‌عسگری]] {{زرد|۱+۴۵}}
[[محسن بنگر]] {{گل|۱۰۵+۱}} {{زرد|۲+۱۰۵}}
 
[[مهدی طارمی]]  {{زرد|۱۲۶}}|date=۵ آذر ۱۳۹۳|time=|team1=[[باشگاه فوتبال گل گهر سیرجان|گل گهر]]|score=۱ – ۱|aet=yes|report=|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|goals1=[[مهران گلزاری]] {{sent off|0|۳۵}}
جمعه زاده {{گل|۱۰۰|پ}}|round=۱/۴|location=[[سیرجان]]|stadium=[[ورزشگاه آزادی تهران|آزادی]]|attendance=۳،۵۰۰|referee=[[محمدرضا اکبریان]]|motm=|result=D|note=|nobars=1|penalties1=[[حمزه مظفری]] {{pengoal}}{{سخ}}[[حمیدرضا حاتمی]] {{penmiss}}{{سخ}}[[میلاد امیری]] {{penmiss}}{{سخ}}جمعه زاده {{pengoal}}{{سخ}}[[سعید بهرکاظمی]] {{penmiss}}|penalties2=[[مهرداد کفشگری]] {{pengoal}}{{سخ}}[[سوشا مکانی]] {{penmiss}}{{سخ}}[[میثم حسینی]] {{pengoal}}{{سخ}}[[مهدی طارمی]] {{penmiss}}{{سخ}}[[مهرداد کفشگری]] {{pengoal}}|penaltyscore=۲ – ۳}}{{Footballbox collapsible|stack=yes|goals1=[[محمد نوری]] {{گل|۶۱}}
[[مایکل اومانیا]] {{زرد|۶۳}}، {{زرد}}{{sent off|0|۷۲}}|date=۱۴ آذر ۱۳۹۳|time=|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|score=۱ – ۲|report=|team2=[[باشگاه فوتبال ذوب آهن اصفهان|ذوب آهن]]|round=نیمه نهایی|stadium=[[ورزشگاه آزادی تهران|آزادی]]|goals2=[[قاسم دهنوی]] {{زرد|۵۶}}
[[کارلوس سانتوس دی جسوس|کارلوس سانتوس]] {{گل|۹۰+۱}}|location=[[تهران]]|attendance=۴۰،۰۰۰|referee=[[حسین زرگر]]|motm=|result=L|note=|nobars=۱}}
 
==== ۱۳۹۴ ====
{{Footballbox collapsible|attendance=۷٬۰۰۰|date=۲۱ شهریور ۱۳۹۴|location=[[تهران]]|stadium=[[ورزشگاه آزادی تهران|آزادی تهران]]|team1=[[پرسپولیس تهران]]|team2=[[پیکان]]|result=w|time=|goals1=[[سوشا مکانی]] {{کارت زرد|۳۴}}
[[فرشاد احمدزاده]] {{کارت زرد|۴۵}}
[[رضا شکاری]] {{گل|۱۱۶}}|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران|پرسپولیس تهران]]|report=|team1=[[باشگاه فوتبال ذوب آهن|ذوب آهن]]|time=|date=۱۳ آبان ۱۳۹۴|aet=yes}}
 
==== ۱۳۹۵ ====
{{footballbox collapsible|stack=yes|goals2=[[وولودیمیر پریموف|پریموف]] {{گل|۵۹}}|date=۹ مهر ۱۳۹۵|time=|team1=[[باشگاه فوتبال قشقایی|قشقایی]]|score=۱ – ۱|aet=yes|report=|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|goals1=[[محمد جواد زارعی|محمد جواد زارعی]] {{گل|۹}}|round=۱/۳۲|location=[[شیراز]]|stadium=|attendance=۱۵،۰۰۰|referee=[[محمدحسین زاهدی فر]]|motm=|result=D|note=بیشتر بازیکنان پرسپولیس در این بازی غایب و به تیم ملی فوتبال ایران رفته بودند.|nobars=1|penaltyscore=۶-۵|penalties1=[[محمد جواد زارعی|محمد جواد زارعی]] {{pengoal}}{{سخ}}[[علی اسدی|علی اسدی]] {{penmiss}}{{سخ}}[[مجید چابک|مجید چابک]] {{pengoal}}{{سخ}}[[محسن رزوی پوریان|محسن رزوی پوریان]] {{pengoal}}{{سخ}}[[مهدی شیری شوریجه|مهدی شیری شوریجه]] {{pengoal}}{{سخ}}[[هادی مرادی|هادی مرادی]] {{pengoal}}{{سخ}}[[محمد شریف زاده|محمد شریف زاده]] {{pengoal}}{{سخ}}|penalties2=[[حسین ماهینی|حسین ماهینی]] {{pengoal}}{{سخ}}[[احمد نوراللهی|احمد نوراللهی]] {{pengoal}}{{سخ}}[[وولودیمیر پریموف|وولودیمیر پریموف]] {{pengoal}}{{سخ}}[[محسن مسلمان|محسن مسلمان]] {{pengoal}}{{سخ}}[[کمال کامیابی نیا|کمال کامیابی نیا]] {{penmiss}}{{سخ}}[[امید عالیشاه|عالیشاه]] {{pengoal}}{{سخ}}[[شهاب زاهدی|شهاب زاهدی]] {{penmiss}}{{سخ}}}}
 
==== ۱۳۹۶ ====
{{footballbox collapsible|stack=yes|stadium=[[ورزشگاه آزادی تهران|آزادی]]|note=|result=W|motm=|attendance=۱۵٬۰۰۰ نفر|referee=[[مهدی سیدعلی]]|location=[[تهران]]|goals2={{زرد|۳۵}} [[هاشم بیگ‌زاده|بیگ‌زاده]]{{سخ}}{{زرد|۶۲}} [[سامان آقازمانی|آقازمانی]]{{سخ}}{{penmiss}} <small>'۹۱</small> [[عیسی آل کثیر|آل کثیر]]|round=۱/۱۶|goals1=[[شجاع خلیل‌زاده|خلیل‌زاده]] {{زرد|۶۳}}{{سخ}}[[<!--ابر-->گادوین منشا<!--/ابر-->|منشا]] {{گل|۷۳}}{{سخ}}[[علی علیپور|علیپور]] {{گل|۸۳|پنالتی}}{{سخ}}[[علی علیپور|علیپور]] {{زرد|۹۰}}|team2=[[باشگاه فوتبال نفت طلائیه|نفت طلائیه]]{{Cref2|ی. نفت}}|report=http://iranleague.ir/MatchDetails/13618|score=۲ – ۰|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران|پرسپولیس]]|time=[[ساعت رسمی ایران]] ([[یوتی‌سی ۳:۳۰+]]) ۱۶:۴۵|date=۲۹ مهر ۱۳۹۶|nobars=}}{{footballbox collapsible|stack=yes|stadium=[[ورزشگاه آزادی تهران|آزادی]]|note=|result=W|motm=|attendance=۲۵٬۰۰۰ نفر|referee=[[حسن اکرمی]]|location=[[تهران]]|goals2={{زرد|۲۱}} [[<!--ابر-->گادوین منشا<!--/ابر-->|منشا]]{{سخ}}{{گل|۳۶|پنالتی}} [[<!--ابر-->گادوین منشا<!--/ابر-->|منشا]]{{سخ}}{{گل|۵۴}} [[شجاع خلیل‌زاده|خلیل‌زاده]]|round=۱/۸|goals1=[[بهروز افشار|افشار]] {{زرد|۳۴}}{{سخ}}[[مهرداد رضایی|رضایی]] {{زرد|۳۵}}{{سخ}}[[مهرداد رضایی|رضایی]] {{گل|۴۰}}|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران|پرسپولیس]]|report=|score=۱ – ۲|team1=[[باشگاه فوتبال بادران تهران|بادران تهران]]|time=[[ساعت رسمی ایران]] ([[یوتی‌سی ۳:۳۰+]]) ۱۶:۱۵|date=۲۴ آذر ۱۳۹۶|nobars=}}{{Footballbox collapsible|bg=|goals2={{گل|۴۸}} [[علی عبدالله‌زاده|عبدالله‌زاده]]|result=L|penalties2={{penmiss}} [[حسین بغلانی]]
{{pengoal}} [[مسعود ابراهیم زاده]]
[[سیامک نعمتی]] {{penmiss}}|referee=[[اشکان خورشیدی]]|attendance=۶٬۰۰۰ نفر|location=[[تهران]]|stadium=[[ورزشگاه آزادی تهران|آزادی]]|goals1=[[فرشاد احمدزاده|احمدزاده]] {{گل|۲۸}}|stack=yes|team2=[[باشگاه فوتبال صنعت نفت آبادان|صنعت نفت آبادان]]|report=|aet=yes|score=۱ – ۱|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران|پرسپولیس]]|time=[[ساعت رسمی ایران]] ([[یوتی‌سی ۳:۳۰+]]) ۱۴:۳۰|date=۲۸ آذر ۱۳۹۶|round=۱/۴|note=}}
 
==== ۱۳۹۷ ====
{{footballbox collapsible|stack=yes|stadium=[[ورزشگاه آزادی تهران|آزادی]]|note=|result=W|motm=|referee=شاهو اصلانی|attendance=۵٫۰۰۰|location=[[تهران]]|goals2=|round=۱/۱۶|goals1=[[محمد انصاری|انصاری]] {{گل|۵۹}} {{زرد|۵۵}}{{سخ}}[[علی علیپور|علیپور]] {{زرد|۷۴}}{{سخ}}[[سیامک نعمتی|نعمتی]] {{زرد|۸۸}}|team2=[[باشگاه فوتبال نود ارومیه|نود ارومیه]]|report=[https://www.varzesh3.com/news/1562040/پرسپولیس-نود-ارومیه-26-7-97-جام-حذفی Report]|score=۱ – ۰|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران|پرسپولیس]]|time=[[ساعت رسمی ایران]] ([[یوتی‌سی ۴:۳۰+]]) ۱۸:۰۰|date=۲۶ مهر ۱۳۹۷|nobars=}}{{footballbox collapsible|stack=yes|stadium=[[ورزشگاه سردار جنگل رشت]]|note=|result=W|motm=|referee=[[پیام حیدری]]|attendance=|location=[[رشت]]|goals2={{گل|۹۳}} [[سعید کریمی|کریمی]]{{سخ}}{{زرد|۷۴}} [[سروش رفیعی]]{{سخ}}{{زرد|۸۵}} [[شجاع خلیل زاده|خلیل زاده]]|round=۱/۸|goals1=[[علیرضا نورمحمدی|نورمحمدی]] {{زرد|۳۰}}|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران|پرسپولیس]]|report=|score=۰ – ۱|team1=[[باشگاه فوتبال سپیدرود رشت|سپیدرود]]|time=[[ساعت رسمی ایران]] ([[یوتی‌سی ۴:۳۰+]]) ۱۵:۰۰|date=۱۱ بهمن ۱۳۹۷|nobars=۱}}{{footballbox collapsible|stack=yes|location=[[تهران]]|note=|penalties2={{pengoal}} [[بهنام برزای|برزای]]{{سخ}}{{penmiss}} [[مسعود ریگی|ریگی]]{{سخ}}{{penmiss}} [[محمدحسین مرادمند|مرادمند]]{{سخ}}{{penmiss}} [[علی نعمتی|نعمتی]]|penaltyscore=۳ – ۱|penalties1=[[بشار رسن|رسن]] {{penmiss}}{{سخ}}[[احمد نوراللهی|نوراللهی]] {{pengoal}}{{سخ}}[[ماریو بودیمیر|بودیمیر]] {{pengoal}}{{سخ}}[[مهدی شیری (زاده ۱۳۶۹)|شیری]] {{penmiss}}{{سخ}}[[علی علیپور|علیپور]] {{pengoal}}|result=D|motm=|referee=[[اشکان خورشیدی]]|attendance=|stadium=[[ورزشگاه آزادی تهران|آزادی]]|round=۱/۴|goals2={{گل|۱۲}} [[محمدمهدی مهدی‌خانی|مهدی‌خانی]]{{سخ}}{{زرد|۲۵}} [[محمدحسین مرادمند|مرادمند]]{{سخ}}{{زرد|۶۹}} [[یونس شاکری|شاکری]]{{سخ}}{{زرد|۱۱۴}} [[رضا صدری|صدری]]{{سخ}}{{زرد|۱۲۰}} [[بهنام برزای|برزای]]|goals1=[[شایان مصلح|مصلح]] {{گل|۲۰}}|team2=[[باشگاه فوتبال شهر خودرو|پدیده شهر خودرو]]|report=|aet=yes|score=۱ – ۱|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران|پرسپولیس]]|time=[[ساعت رسمی ایران]] ([[یوتی‌سی ۴:۳۰+]]) ۱۷:۱۵|date=۲۹ بهمن ۱۳۹۷|nobars=۱}}{{footballbox collapsible|stack=yes|goals2={{گل|۱۲۱}} [[احمد نوراللهی|نوراللهی]]{{سخ}}{{زرد|۴۰}} [[شجاع خلیل زاده|خلیل زاده]]{{سخ}}{{زرد|۴۵}} [[بوژیدار رادوشویچ|رادوشویچ]]{{سخ}}{{sent off}} <small>'۱۰۵</small> [[سروش رفیعی|رفیعی]]{{سخ}}{{زرد|۱۲۳}} [[علیرضا بیرانوند|بیرانوند]]|note=|result=W|motm=|referee=[[محمد حسین زاهدی فرد]]|attendance=|location=[[اصفهان]]|stadium=[[ورزشگاه نقش جهان|نقش جهان]]|goals1=[[سیاوش یزدانی|یزدانی]] {{زرد|۴۰}}{{سخ}}[[محمد ایرانپوریان|ایرانپوریان]] {{زرد}}{{زرد}}{{sent off}} <small>'۴۵،'۹۹</small>{{سخ}}[[کیروس استنلی سوارز فراز|کی روش استنلی]] {{زرد}}{{زرد}}{{sent off}} <small>'۱۰۳،'۱۰۵</small>{{سخ}}[[مهدی کیانی (بازیکن فوتبال، زاده ۱۳۶۵)|کیانی]] {{penmiss}} <small>'۱۱۴</small>|round=نیمه نهایی|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران|پرسپولیس]]|report=|aet=yes|score=۰ – ۱|team1=[[باشگاه فوتبال سپاهان|سپاهان]]|time=[[ساعت رسمی ایران]] ([[یوتی‌سی ۴:۳۰+]]) ۲۱:۰۰|date=۸ خرداد ۱۳۹۸|nobars=۱}}
{{footballbox collapsible|stack=yes|stadium=[[ورزشگاه فولاد آرنا|فولاد آرنا]]|note=مسابقه فینال جام حذفی بر طبق برنامه ساعت ۲۱:۰۰ باید برگزار میشد اما با توجه به اتفاقات قبل بازی و نادیده گرفتن شدن مکان برای هواداران تیم داماش، مدیر عامل این تیم اجازه بازی کردن به بازیکنان خود تا زمان نشستن هواداران خود با توجه به پر بود ورزشگاه نداد. پس از خروج اکثر هواداران به دلیل اینکه تصمیم بر لغو این بازی بود اما در نهایت تصمیم گرفته شد که این بازی برگزار شود.|result=W|motm=|referee=[[موعود بنیادی فر]]|attendance=۳۰٬۰۰۰|location=[[اهواز]]|goals2={{گل|۲۳}} [[علی علیپور|علیپور]]{{سخ}}{{زرد|۴۸}} [[مهدی شیری (زاده ۱۳۶۹)|شیری]]|round=فینال|goals1=[[محمد مختاری (بازیکن فوتبال)|مختاری]] {{زرد|۳۰}}{{سخ}}[[مرتضی حیدری (بازیکن فوتبال)|حیدری]] {{زرد|۷۶}}|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران|پرسپولیس]]|report=|score=۰ – ۱|team1=[[باشگاه فوتبال داماش گیلان|داماش گیلان]]|time=[[ساعت رسمی ایران]] ([[یوتی‌سی ۴:۳۰+]]) ۲۳:۲۰|date=۱۲ خرداد ۱۳۹۸|nobars=۱}}
 
==== ۱۳۹۸ ====
{{Footballbox collapsible|stack=yes|stadium=[[ورزشگاه بنیان‌دیزل تبریز|بنیان‌دیزل]]|note=|result=W|motm=[[حامد لک]] ([[باشگاه فوتبال ماشین‌سازی تبریز|ماشین‌سازی]])|referee=[[کوپال ناظمی]]|attendance=۲٬۵۰۰ نفر|location=[[تبریز]]|goals2=[[محسن ربیع‌خواه|ربیع‌خواه]] {{زرد|۷۰}}{{سخ}}[[محمد انصاری|انصاری]] {{زرد|۸+۹۰}}{{سخ}}[[علی علیپور|علیپور]] {{پنالتی دفع}}{{سخ}}[[وحید امیری|امیری]] {{گل|۱۱+۹۰}}|round=۱/۱۶|goals1=[[محمد مسلمی‌پور|مسلمی‌پور]] {{زرد|۴+۹۰}}|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|report=https://www.varzesh3.com/match/81547/جام-حذفی-ایران-1-16-نهایی-ماشین‌سازی‌تبریز-پرسپولیس|score=۰ – ۱|team1=[[باشگاه فوتبال ماشین‌سازی تبریز|ماشین‌سازی]]|time=۱۵:۰۰ [[ساعت رسمی ایران]] ([[یوتی‌سی ۴:۳۰+]])|date=۸ مهر ۱۳۹۸|nobars=}}{{footballbox collapsible|stack=yes|goals2=|note=|result=W|motm=|referee=|attendance=|location=[[تهران]]|stadium=[[ورزشگاه آزادی تهران|آزادی]]|goals1=[[مهدی ترابی|ترابی]] {{گل|۵۴}}|round=۱/۸|team2=[[باشگاه فوتبال صنعت نفت آبادان|صنعت نفت آبادان]]|report=|aet=|score=۱ – ۰|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|time=۱۶:۱۵ [[ساعت رسمی ایران]] ([[یوتی‌سی ۴:۳۰+]])|date=۵ آذر ۱۳۹۸|nobars=1}}{{footballbox collapsible|stack=yes|goals2=[[محمد نادری (بازیکن فوتبال)|نادری]] {{زرد|۲۸}}{{سخ}}[[فرشاد احمدزاده|احمدزاده]] {{زرد|۷۲}}{{سخ}}[[علی علیپور|علیپور]] {{گل|۵۹||۷۲}}{{سخ}}[[وحید امیری|امیری]] {{زرد|۹۱}}|note=در دقیقه ۸۹ بازی، تماشاگران تیم شهرداری بندر ماهشهر اقدام به پرتاب سنگ به سمت زمین مسابقه و کمک داور انجام دادند که بازی متوقف شد و بازیکنان پرسپولیس به رختکن رفتند. پس از چند دقیقه بازی از سر گرفته شد و پرسپولیس با نتیجه نهایی ۲–۰ پیروز مسابقه از زمین بیرون آمد.|result=W|motm=|referee=|attendance=|location=[[آبادان]]|stadium=[[ورزشگاه تختی آبادان|تختی آبادان]]|goals1=|round=۱/۴|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|report=|aet=|score=۰ – ۲|team1=[[باشگاه فوتبال شهرداری بندر ماهشهر|شهرداری ماهشهر]]|time=۱۶:۳۰ [[ساعت رسمی ایران]] ([[یوتی‌سی ۴:۳۰+]])|date=۲ دی ۱۳۹۸|nobars=1}}{{footballbox collapsible|stack=yes|location=[[تهران]]|penalties2={{pengoal}} [[شیخ دیاباته|دیاباته]]{{سخ}}{{pengoal}} [[وریا غفوری|غفوری]]{{سخ}}{{pengoal}} [[هروویه میلیچ|میلیچ]]{{سخ}}{{pengoal}} [[امیرارسلان مطهری|مطهری]]|penalties1=[[احمد نوراللهی|نوراللهی]] {{penmiss}}{{سخ}}[[امید عالیشاه|عالیشاه]] {{pengoal}}{{سخ}}[[کریستین اوساگونا|اوساگونا]] {{penmiss}}|nobars=1|note=|result=D|motm=|referee=[[پیام حیدری]]|attendance=۰ (مربوط به [[کروناویروس]])|stadium=[[ورزشگاه آزادی تهران|آزادی]]|round=[[شهرآورد تهران|نیمه نهایی]]|goals2=[[مهدی قایدی|قایدی]] {{گل|۴}}{{سخ}}[[محمد دانشگر|دانشگر]] {{گل|۳+۹۰}}{{سخ}}[[عارف غلامی|غلامی]] {{زرد|۱۱۷}}|goals1=[[سیامک نعمتی|نعمتی]]  {{زرد|۱+۴۵}}{{سخ}}[[بشار رسن|رسن]] {{گل|۴۹}}
[[علی علیپور|علیپور]] {{گل|۸۸}}{{سخ}}[[شجاع خلیل‌زاده|خلیل‌زاده]]  {{زرد|۱۱۷}}{{سخ}}[[مهدی ترابی|ترابی]]  {{زرد|۱۲۰}}{{سخ}}|team2=[[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال]]|report=|aet=yes|score=۲ – ۲|team1=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|time=۱۶:۱۵ [[ساعت رسمی ایران]] ([[یوتی‌سی ۴:۳۰+]])|date=۵ شهریور ۱۳۹۹|penaltyscore=۱ – ۴}}
 
==== ۱۳۹۹ ====
{{footballbox collapsible|date=۲۲ اسفند ۱۳۹۹|stadium=[[ورزشگاه امام علی کرمان|امام علی]]|nobars=|note=|result=W|motm=|referee=|attendance=|location=[[کرمان]]|time=۱۵:۰۰|goals2=[[کمال کامیابی نیا|کامیابی نیا]] {{گل|۳۸}}{{سخ}}[[امید عالیشاه|عالیشاه]] {{گل|۵۸||۶۴}}|goals1=|team2=[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]|score=۰ – ۳|team1=[[باشگاه فوتبال مس نوین کرمان|مس نوین کرمان]]|round=۱/۱۶|report=}}