تفاوت میان نسخه‌های «ده رحم»

به نسخهٔ 29430548 از Rezabot برگردانده شد: اینجا آمار برای سال 95 ذکر شده.. اگر این امار جدید است با ذکر منبع اضافه بفرمایید. (توینکل)
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(به نسخهٔ 29430548 از Rezabot برگردانده شد: اینجا آمار برای سال 95 ذکر شده.. اگر این امار جدید است با ذکر منبع اضافه بفرمایید. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
 
|نام‌های‌قدیمی=
|سال‌بنیاد=
|جمعیت:۸۰۰= ۴۷۵ نفر
|رشدجمعیت=
|تراکم‌جمعیت=