تفاوت میان نسخه‌های «فهرست شاهان و شاهنشاهان اشکانی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|'''[[ونون یکم]]'''
|شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه اشکانی
|پسر فرهاد جعفری چهارم، شاه درازوم
|۶ میلادی – ۱۲ میلادی
|۱۹ میلادی، به دلیل فرار از حبس کشته شد.
کاربر ناشناس