تفاوت میان نسخه‌های «تاریخ انگلستان»

رومی‌ها در جنوب جزیره، جاده‌ها، شهرها و امکانات رفاهی و آموزشی بسیاری ایجاد کردند. سلت‌ها با مظاهر تمدنی به مراتب کمتر، در شمال می‌زیستند؛ و برای رومی‌های ساکن جنوب، مشکلات زیادی می‌آفریدند. یکی از اقوام سلتی، پیکتز، به ویژه بیشتر مشکل آفرین بود.
 
چند صد سال پس از میلاد، یکی از امپراتوران روم به ناممیلاد [[هادریان]]، دیواری در شمال ساخت تا از حملاتحمله های مکررپیاپی سلت‌ها جلوگیری کند.<ref>''Scriptores Historiae Augustae'', Hadrian, xi, 2</ref><ref name="Breeze">Breeze, David J. , and Brian Dobson, "Hadrian's Wall: Some Problems", ''Britannia'', Vol. ۳, (۱۹۷۲), pp. 182-208</ref>
 
== تهاجم آنگلوساکسون‌ها ==
۱۵۱

ویرایش