تفاوت میان نسخه‌های «پویایی گروه»

چندین تصحیح جزئی
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
(چندین تصحیح جزئی)
 
== کشف گروه‌ها ==
رشتهٔ پویایی گروه در دورهٔ پنجاه ساله ۱۸۹۰ تا ۱۹۴۰ پدید آمد. در این دوران عده‌ای از [[روان‌شناسی|روان شناسان]]، [[جامعه‌شناسی|جامعه‌شناسان]] و متخصصان سایر حوزه‌های مربوطه به گروه‌ها علاقه‌مند شدند. روان شناسان و جامعه شناسان تقریباً در اوایل قرن بیستم به‌طور هم زمانهم‌زمان گروه‌ها را «کشف» کردند. جامعه شناسانی که در صدد تبیین نقش نظام‌های دینی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی در حفظ [[جامعه]] بودند به نقش گروه‌ها در حفظ [[نظم اجتماعی]] اشاره کردند. برای مثال [[امیل دورکیم]] اظهار می‌داشت فردی که عضو گروه دوستان، خانواده یا هم‌کیشان نیست بی هویتبی‌هویت می‌شود و بیشتر احتمال دارد [[خودکشی]] کند. همچنین [[چارلز کولی|چارلز هورتون کولی]] بر نقش مهم [[گروه‌های اولیه]] تأکید داشت یعنی گروه‌های کوچکی که در آن‌ها تعاملات رو در رو، وابستگی متقابل و [[همانندسازی (روانکاوی)|همانندسازی]] شدید اعضا با گروه به چشم می‌خورد. به نظر کولی گروه‌های اولیه چون [[خانواده]]، گروه هم‌بازی‌ها و گروه همسالان صمیمی اساس تشکیل ماهیت اجتماعی و افکار و عقاید افرادند.
 
رشتهٔ پویایی گروه در دورهٔ پنجاه ساله ۱۸۹۰ تا ۱۹۴۰ پدید آمد. در این دوران عده‌ای از [[روان‌شناسی|روان شناسان]]، [[جامعه‌شناسی|جامعه‌شناسان]] و متخصصان سایر حوزه‌های مربوطه به گروه‌ها علاقه‌مند شدند. روان شناسان و جامعه شناسان تقریباً در اوایل قرن بیستم به‌طور هم زمان گروه‌ها را «کشف» کردند. جامعه شناسانی که در صدد تبیین نقش نظام‌های دینی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی در حفظ [[جامعه]] بودند به نقش گروه‌ها در حفظ [[نظم اجتماعی]] اشاره کردند. برای مثال [[امیل دورکیم]] اظهار می‌داشت فردی که عضو گروه دوستان، خانواده یا هم‌کیشان نیست بی هویت می‌شود و بیشتر احتمال دارد [[خودکشی]] کند. همچنین [[چارلز کولی|چارلز هورتون کولی]] بر نقش مهم [[گروه‌های اولیه]] تأکید داشت یعنی گروه‌های کوچکی که در آن‌ها تعاملات رو در رو، وابستگی متقابل و [[همانندسازی (روانکاوی)|همانندسازی]] شدید اعضا با گروه به چشم می‌خورد. به نظر کولی گروه‌های اولیه چون [[خانواده]]، گروه هم‌بازی‌ها و گروه همسالان صمیمی اساس تشکیل ماهیت اجتماعی و افکار و عقاید افرادند.
 
== منابع ==
{{پانویس}}
 
* {{یادکرد
|کتاب=پویایی گروه