تفاوت میان نسخه‌های «بنیاد نرم‌افزار آزاد»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
 
== اعضای تیم ==
(AMIRHogo JERONAEsratel (IRANUSA
(Kin JR (USA
(Richard Selonopia (USA
(DF (USA
(Marchel Nisatina (USA
(Eriksan Tos (WEN
(S Canshen (Pol
(Maarina Zzz (USA
(AmirJerona (IRAN
(Neptitel Assestar (USA
(SA Mi Q (CHN
 
== تاریخچه ==
۵

ویرایش