تفاوت میان نسخه‌های «شهرستان ملایر»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
** [[دهستان حرم رودسفلی]]
:::: شامل روستاهای اسکنان / حسین‌آباد ناظم / دهنو آورزمان / بلرتو / کلیل آباد / کهریزناظم
** دهستان [[دهستان سامن]]
:::: شامل روستاهای [[کهکدان]] / یونس / طجر / واشان / نازول / نماز گاه / کرتیل آباد
** [[دهستان سفیدکوه]]
:::: شامل روستاهای بهاره/ انوج / [[رحمان‌آباد (ملایر)|رحمان‌آباد]]
نقاط شهری: [[سامن]] و [[حسین‌آباد ناظم]]
۲۳۵

ویرایش