تفاوت میان نسخه‌های «ناصرالدین‌شاه آکتور سینما»

 
== داستان ==
[[میرزا ابراهیم‌خان عکاس‌باشی]] که در سفر به فرنگ به سر می‌برد در آرزوی ازدواج با معشوق‌اش (آتیه) پس از بازگشت است. او در سفر، شیفته [[سینماتوگراف]] می‌شود. رنجوری [[مظفرالدین شاه]] او را نگران آینده سینماتوگراف می‌کند و از شاه کسب تکلیف می‌کند. شاه به فراشباشی سفارش می‌کند تا میرزا ابراهیم خان را نزد پسرش (ولیعهد) بفرستد ولی فراشباشی اشتباهاً او را نزد پدر شاه ([[ناصرالدین شاه]]) می‌فرستد! شاه [[قاجار]] که مخالف سینما است و خودش فیلم‌ها را سانسور می‌کند عاشق یکی از هنرپیشه‌های داخل یک فیلم قدیمی (''گلنار'' در فیلم «[[دختر لر]]») می‌شود و برای آن که به معشوق برسد حکومت را رها می‌کند و به دنبال سینما می‌رود.
 
== حواشی ==