آرام‌اس تایتانیک: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
به دلیل ظاهر مخروطی شکل سینه و کشتی دم، هر دوی آن‌ها با کم شدن سرعت به کف اقیانوس سقوط کردند. چرخش ساعت گرد کشتی دم سبب شد قبل از اینکه با کف اقیانوس برخورد کند. وسایل بیشتری از داخل آن به بیرون ریخته شود
سینه کشتی با سرعت ۵۵/۵ کیلومتر بر ساعت و بازاویه ۲۰ درجه با بستر اقیانوس برخورد کرد؛ در نتیجه بدنه شکسته شد و عرشه‌هایش خرد شدند. بقایای متلاشی شده دم حاکی از برخورد بدتر آن با کف اقیانوس است.
 
== توماس اندروز:تایتانیک غرق می‌شود ==
کاپیتان اسمیت به توماس (طراح کشتی) گفت : قسمت‌های ۱ و ۲ و۳ و ۴ و ۵ پر از آب است این چقدر خطرناک است؟
 
توماس بارنگ پریده پاسخ داد:خیلی بد این کشتی در حال غرق شدن است.
 
کاپیتان:اما تو گفتی تایتانیک هیچ وقت غرق نمی‌شود.
 
توماس:بله گفتم اگر ۳ یا ۴ قسمت از تایتانیک پر از آب باشد خطرناک نیست ولی نه ۵ قسمت.
 
کاپیتان:چند ساعت وقت داریم؟
 
توماس:نمی‌دانم حداکثر ۲ ساعت بدنه و آنتن باهم میرند.
 
== درخواست کمک ==
کاربر ناشناس