باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏منبع: http://farhangi-sanati.blogspot.com/2010/03/blog-post_14.html
* [[دانشنامه ایرانیکا]]
* ایران باستان، پیرنیا
 
http://farhangi-sanati.blogspot.com/2010/03/blog-post_14.html
 
Page 29
 
{{ساتراپی‌های هخامنشیان}}
کاربر گمنام