تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Mohammad bahrami cyrus/صفحه تمرین»

جز
جز
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
در سال ۴۷۵ میلادی، جانگسو پادشاه گوگوریو به باکجه حمله کرد. در این حمله پادشاه گائه رو دوم کشته شد و نخستین پایتخت باکجه یعنی شهر وی رِسونگ توسط گوگوریو تصرف و نابود شد. پادشاه مونجو که به تازگی به حکومت رسیده بود پایتخت را به شهر اونگجین منتقل کرد.<ref>{{cite book|title=Korea Now|url=https://books.google.com/books?id=fw5WAAAAYAAJ&newbks=0&printsec=frontcover&dq=Ungjin&q=Ungjin&hl=en&source=newbks_fb|volume=32|date=July 2003|issue=14-26|page=30|publisher=[[Korea Herald]]}}</ref>
 
در زمان سلطنت پادشاه موریونگ، پادشاهی باکجه ثبات سیاسی خود را بازیافت و باکجه با دودمان لیانگ از چین و ژاپن روابط سیاسی برقرار کرد. باکجه فرهنگ چینی را اقتباس نمود و آن را به شیلا، گایا و ژاپن عرضه کرد.
During the reign of [[Muryeong of Baekje|King Muryeong]], kingdom recovered its political stability, and diplomacy ties with [[Liang dynasty]] of China and [[Kofun period|Japan]]. Baekje brought Chinese culture, and introduced it to Silla, Gaya, and Japan.
 
اونگجین موقعیت خود را تا زمان انتقال پایتخت باکجه به شهر سابی در سال ۵۳۸ که توسط پادشاه سئونگ انجام شد حفظ کرد. دوره اونگجین به عنوان دوره احیای قدرت ملی و ثبات سیاسی باکجه شناخته می شود.
Ungjin maintained its position until transfer of the capital in 538 by [[Seong of Baekje|King Seong]]. Ungjin period regarded as a time of restored its national power and stability for revival.
 
==References==