تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Mohammad bahrami cyrus/صفحه تمرین»

جز
جز
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
 
اونگجین موقعیت خود را تا زمان انتقال پایتخت باکجه به شهر سابی در سال ۵۳۸ که توسط پادشاه سئونگ انجام شد حفظ کرد. دوره اونگجین به عنوان دوره احیای قدرت ملی و ثبات سیاسی باکجه شناخته می شود.
 
==See also==
* [[Three Kingdoms of Korea]]
* [[History of Korea]]
* [[Wiryeseong]]
* [[Sabi (Korea)|Sabi]]
*[[Ungjin Commandery]]
 
==References==