تفاوت میان نسخه‌های «پادشاه مانجو»

Mohammad bahrami cyrus صفحهٔ پادشاه مانجو را به پادشاه مونجو منتقل کرد
(Mohammad bahrami cyrus صفحهٔ پادشاه مانجو را به پادشاه مونجو منتقل کرد)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)