تفاوت میان نسخه‌های «زبان‌های تبتی»

بدون خلاصه ویرایش
{{Infobox Language family|name=تبتی|child3=[[Khams Tibetan|خامس]]|map=Tibet provinces.png|glottorefname=Early Old Tibetan|glotto=oldm1245|child8=شرپا–جیرل|child7=[[Kyirong–Kagate language|کییرونگ–کاگاته]]|child6=[[Lahuli–Spiti languages|لاهولی–اسپیتی]]|child5=[[Ladakhi–Balti languages|لداخی–بالتی]]|child4=دزونگخا–لهوکا|child2=[[Amdo Tibetan|آمدو]]|altname=تبتی{{سخ}}بودیش مرکزی|child1=[[Central Tibetan language|تبتی مرکزی]]|ancestor2=[[تبتی کلاسیک]]|ancestor=[[تبتی باستان]]|fam4=[[Bodish languages|بودیش]]|fam3=[[Tibeto-Kanauri languages|تبتی-کانائوری]]؟|fam2=[[زبان‌های تبتی-برمه‌ای|تبتی-برمه‌ای]]|familycolor=Sino-Tibetan|region=چین ([[منطقه خودمختار تبت]]، [[چینگهای]]، [[سیچوآن]]، [[گانسو]]، [[یوننان]])؛ هند ([[لداخ]]، [[سیکیم]]، [[اوتارکند]]، [[هیماچال پرادش]]، [[آروناچال پرادش]]، [[آسام]])؛ پاکستان ([[گلگت-بلتستان]])؛ [[نپال]]؛ [[بوتان]]|ethnicity=[[مردم تبتی|تبتی]]{{سخ}}[[مردم شرپا|شرپا]]|mapcaption=تقسیم‌بندی منطقه فرهنگی تبت}}
 
[[File:"TIBETO-BURMAN" GROUPS 1967 map with group key, "COMMUNIST CHINA ETHNOLINGUISTIC GROUPS" by the U.S. Central Intelligence Agency, Directorate of Intelligence, Office of Basic Geographic Intelligence, 1967 (cropped).jpg|thumb|Ethnolinguistic map of Tibet]]
 
'''زبان‌های تبتی''' شاخه‌ای از [[زبان‌های تبتی-برمه‌ای]] هستند که از [[تبتی قدیم|تبتی باستان]] ریشه گرفته و در منطقه وسیعی از شرق آسیای میانه هم‌مرز با [[شبه‌قاره هند]]، از جمله [[فلات تبت]] و [[بلتستان]]، [[لداخ]]، [[نپال]]، [[سیکیم]]، [[بوتان (کشور)|بوتان]]، [[آسام]] و [[آروناچال پرادش]] در [[هیمالیا]] گویش می‌شوند. [[تبتی کلاسیک]]، به ویژه برای استفاده از ادبیات [[آیین بودایی|بودایی]]، زبان اصلی ادبی منطقه است.
 
۳۲۴

ویرایش