تامارا بوروش: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
[[رده:بازیکنان تنیس روی میز اهل کرواسی]]
[[رده:بازیکنان تنیس روی میز در المپیک تابستانی ۱۹۹۶]]
[[رده:بازیکنان تنیس روی میز بازی‌هایدر المپیک تابستانی ۲۰۰۰]]
[[رده:بازیکنان تنیس روی میز بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۴]]
[[رده:بازیکنان تنیس روی میز بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۸]]