تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:TmmxX/صفحه تمرین»

بدون خلاصه ویرایش
(صفحه را خالی کرد)
برچسب‌ها: خالی‌کردن واگردانی دستی
https://en.wikipedia.org/wiki/1959_Tibetan_uprising
 
https://en.wikipedia.org/wiki/McMahon_Line
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Leap_Forward
 
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Tibet
 
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Tibet_(1950%E2%80%93present)
 
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Occupation_of_Tibet&redirect=no
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Chamdo
 
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Invasion_of_Tibet_(1950%E2%80%931951)&redirect=no
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Annexation_of_Tibet_by_the_People%27s_Republic_of_China
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Protests_and_uprisings_in_Tibet_since_1950
۳۲۴

ویرایش