تفاوت میان نسخه‌های «بحث کاربر:TmmxX»

بدون خلاصه ویرایش
 
https://en.wikipedia.org/wiki/1959_Tibetan_uprising
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Tibet_topics
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_friendship_and_alliance_between_the_Government_of_Mongolia_and_Tibet
۳۲۴

ویرایش