تفاوت میان نسخه‌های «عبدالملک بن مروان»

اشتباه تایپی
(بهبود جزئی)
برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
(اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر برگردانده‌شده
| همسر ۳ = فاطمه بنت هشام
| کاخ =
| دودمان = [[امویانبیرانوند]] شاخه بنی مروان
| آواز سلطنتی =
| شعار سلطنتی =
۹

ویرایش