تفاوت میان نسخه‌های «استان سیستان و بلوچستان»

بدون خلاصه ویرایش
 
در گذشته زمین هایی با تپه‌هایی از ماسه‌های روان و رسوبات دریایی بوده که قسمتی ازآن در مسیر رودخانه هیرمند قرار داشته است. با کم شدن آب رودخانه بر وسعت خشکی‌های اطراف آن افزوده شد و با اتصال دو آبادی اولیه به نامهای ناصر آباد و یا شهر ناصری و حسین آباد، آبادی بزرگی تشکیل می گردد که در سال ۱۳۱۴ خورشیدی بر طبق مصوبه هیات وزیران، آن آبادی را زابل نامیدند و در سال ۱۳۱۶ خورشیدی نیز به مرکز سیستان تبدیل شد<ref name=":0" />. و اسم سیستان به بلوچستان افزوده شد <ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://www.sbportal.ir/fa/cities/zabol|عنوان=معرفی شهرستان زابل}}</ref>
 
=== نامگذاری بلوچستان( سرحد و مکران) ===
منطقه بلوچستان در قدیم به نام ماکا،ایالت چهاردهم ایران در زمان امپراطوری هخامنشی بوده است که سپس در دوران بعدی به مکران، تبدیل و احتمال می رودپس از تسخیر توسط نادرشاه افشار (۱۱۶۰-۱۱۰۰ ه.ق) این ناحیه به بلوچستان تبدیل شده است
 
فردوسی در شاهنامه به مکران اشاره کرده است هنگامیکه فرمانده سپاه قوم کوچ وبلوچ به نام اشکش به مکران می رود:
 
''پس گستهم اشکش تیز گوش /که بازور و دل بود و با مغز وهوش''
 
' 'سپاهش زگردان کوچ و'''بلوچ''' /سگالیده جنگ وبرآورده خوج
 
''کسی درجهان پشت ایشان ندید/برهنه یک انگشت ایشان ندید''
 
' 'درفشی برآورده پیکر پلنگ /همی از درفشش بیارید جنگ
 
''چو آگاه شد اشکش آمد براه/ ابا لشکری ساخته پیش شاه''
 
''همه تیز و '''مکران''' بیاراستنند/زهرجای رامشگران خواستند''<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=شاهنامه. فردوسی ابوالقاسم. به کوشش جلال خالقی مطلق. تهران دائرالمعارف بزرگ اسلامی چاپ دوم}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=فردوسی، ابوالقاسم (۱۳۷۵). شاهنامه براساس چاپ مسکوبه کوشش سعید حمیدیان. نشر قطره. صص. صقحه ۳۵۷.}}</ref>
 
=== پیش از اسلام ===