تفاوت میان نسخه‌های «عبدالملک بن مروان»

اشتباه تایپی
(اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر واگردانی دستی برگردانده‌شده
(اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه واگردانی دستی
 
| همسر ۳ = فاطمه بنت هشام
| کاخ =
| دودمان = [بیرانوند[امویان]] شاخه بنی مروان
| آواز سلطنتی =
| شعار سلطنتی =
۹

ویرایش