تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال سایپا»

(خنثی‌سازی ویرایش 31686865 از 2.147.55.38 (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
{{Fs player|no=۱۰|nat=IRN|pos=FW|name=[[حسین کامیاب]]}}
{{بازیکن|شماره=۱۱|ملیت=ایران|نقش=مهاجم|نام=[[مجید علیاری]]}}
{{بازیکن|شماره=۱۲|ملیت=ایران|نقش=دروازه‌بان|نام=[[کوروش ملکی]]}}
{{بازیکن|شماره=۱۳|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[حسین ماهینی]]}}
{{بازیکن|شماره=۱۵|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[مهیار جباری]]}}
{{بازیکن|شماره=۱۷|ملیت=ایران|نقش=مهاجم|نام=[[امیرعلی صادقی]]}}
{{بازیکن|شماره=۱۸|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[امیر دره]]}}
{{Fs mid}}
{{Fs player|no=۱۹|nat=IRN|pos=MF|name=[[محمدرضا بائوج]]}}
{{بازیکن|شماره=۲۱|ملیت=ایران|نقش=هافبک|نام=[[حسین مالکی]]}}
{{بازیکن|شماره=۲۳|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[فرزاد جعفری]]}}
{{Fs mid}}
{{بازیکن|شماره=۲۴|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[حسن فریدونی]]}}
{{بازیکن|شماره=۲۲|ملیت=ایران|نقش=دروازه‌بان|نام=[[میثم حسین‌پور]]}}
{{بازیکن|شماره=۵۵|ملیت=ایران|نقش=هافبک|نام=[[محسن مسلمان]]}}
{{بازیکن|شماره=۶۶|ملیت=ایران|نقش=هافبک|نام=[[مهرداد عبدی]]}}
{{بازیکن|شماره=۷۳|ملیت=ایران|نقش= هافبک|نام=[[سینا مریدی]]}}
{{بازیکن|شماره=۷۵|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[مجتبی لطفی]]}}
{{بازیکن|شماره=۷۷|ملیت=ایران|نقش= هافبک|نام=[[محمدصادق بارانی]]}}
{{بازیکن|شماره=۸۰|ملیت=ایران|نقش=مهاجم|نام=[[روح‌الله سیف‌اللهی]]}}
{{بازیکن|شماره=۹۷|ملیت=ایران|نقش=دروازه‌بان|نام=[[مسعود پورمحمد]]}}
{{بازیکن|شماره=|ملیت=ایران|نقش=دروازه‌بان|نام=[[کوروش ملکی]]}}
{{بازیکن|شماره=|ملیت=ایران|نقش=مهاجم|نام=[[روح‌الله سیف‌اللهی]]}}
{{بازیکن|شماره=|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[مجتبی لطفی]]}}
{{بازیکن|شماره=|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[فرزاد جعفری]]}}
{{بازیکن|شماره=|ملیت=ایران|نقش= هافبک|نام=[[سینا مریدی]]}}
{{Fs end}}