تفاوت میان نسخه‌های «ولات نظامی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
این منطقه با توجه به برخودار بودن چندین رودخانه و [[کوهستان گرین]] و در پایکوه های سربه فلک کشیده [[زاگرس]] یک منطقه توریستی در ایران است.
هر روستا در این منطقه از ویژگی های توریستی خاص خود برخودار است:همچون
*در [[ روستای [[فیال]] منطقه توریستی نظام اباد و منطقه باستانی گوراب معروف شهر خرابه و رودخانه فیال و سراب نظامی و سراب پاچنار و در مرز روستا های فیال و شخمیری رودخانه [[گلرود]].
*در روستای [[شخمیری سادات]] منطقه توریستی گلدشت و همچنین رودخانه گلرود.
*در روستای گپرگه میتوان از تنگ کپرگه و چشمه ابگرم کپرگه نام برد.
کاربر ناشناس