تفاوت میان نسخه‌های «مسیحیت پولسی»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۲ ماه پیش
جز
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: امپراطوری⟸امپراتوری، دستورات⟸دستورهای، اورتودوکس⟸ارتدوکس، بهرچه⟸بهر چه، حضوراو⟸حضور او، ختنة⟸ختنه، داشتد⟸داشتند، رابیابیم⟸را بیابیم، زیراکه⟸زیرا که، زیراگناه⟸زیرا گناه، زیرشریعت⟸زیر شریعت، شمادر⟸شما در، شمانیست⟸شما نیست، مسئلة⟸مسئله، مسیجی⟸مسیحی، میکندکه⟸می‌کند که، نیکونیست⟸نیکو نیست، همگانمخالفت⟸همگان مخالفت، پسرخود⟸پسر خود، یاابا⟸یا ابا)
'''مسیحیت پولسی''' {{به انگلیسی|Pauline Christianity}} یا '''الهیات پولسی''' ('''پائولیسم''')، الهیات و شکلی از مسیحیت است که از اعتقادات و آموزه‌های هلنیستی-یهودی مورد حمایت [[پولس رسول]] از طریق نوشته‌های او و نوشته‌هایی که در عهد جدید به‌طور سنتی به او نسبت داده می‌شود گرفته می‌شود. اعتقادات پولس ریشه در مسیحیت اولیه یهودیان داشت، اما با تأکید بر گنجاندن غیر یهودیان در میثاق جدید خدا و با رد ختنه به عنوان نشانه غیر ضروری از فقه، از مسیحیت یهودی منحرف شد.
 
مسیحیت اولیه ([[:en:Proto-orthodox_Christianity|پروتو-ارتدکس]]، (مسیحیت قبل از قرن ۴)، که ریشه در قرون اولیه تاریخ مسیحیت دارد، بسیار متکی به الهیات و اعتقادات پولس است و آنها را توضیح تعالیم عیسی می‌داند. از قرن هجدهم، تعدادی از دانشمندان اعلان کردندنوشته‌هایکردند نوشته‌های پولس آنطور که در انجیل‌های رسمی، کتاب اولیه اعمال و بقیه عهد جدید مانند رساله یعقوب ثبت شده‌است.شده‌است، حاوی آموزه‌هایی متفاوت از آموزه‌های اصلی عیسی از مسیحی یهودی‌های اولیه است،است.
 
= تعریف =