تفاوت میان نسخه‌های «سفید شاه‌پران»

برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
 
* ''[[Pterophorus niveodactyla]]'' <small></small>
* ''[[Pterophorus niveus]]'' <small></small>
* ''[[Pterophorusشاه‌پر pentadactylaسفید]]'' <small> ([[Carl Linnaeus|Linnaeus]], [[10th edition of Systema Naturae|1758]])</small>
* ''[[Pterophorus rhyparias]]'' <small></small>
* ''[[Pterophorus spissa]]'' <small></small>