تفاوت میان نسخه‌های «بیمارستان مانت ساینای نیویورک»

صفحه‌ای تازه حاوی «{{Use American English|date = September 2019}} {{Use mdy dates|date = September 2019}} {{Infobox hospital | Name = بیمارستا...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{Use American English|date = September 2019}} {{Use mdy dates|date = September 2019}} {{Infobox hospital | Name = بیمارستا...» ایجاد کرد)
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
(بدون تفاوت)