تفاوت میان نسخه‌های «بیمارستان مانت ساینای نیویورک»

بدون خلاصه ویرایش
مانت ساینا دارای ۱۱۷۱ تخت و ۱۸۰۰ عضو پزشکی است.
مانت ساینا در سال ۲۰۰۹، نوزدهمین رتبه را از نظر بهترین بیمارستان امریکا دریافت کرد.
 
[[رده:بیمارستان‌ها در نیویورک]]