تفاوت میان نسخه‌های «میرزا ابراهیم بوذری»

 
== مشاغل ==
وی مدرّس [[انجمن خوشنویسان ایران]]، مشاور رسمی کارشناسی تعزیه در وزارت فرهنگ و هنر وقت و مشاغل دیگری در ادارات مختلف دولتی و دانشکده معقول و منقول (الهیات) بود.
گرچه بوذری بیشتر به عنوان مدرّس هنر خطاطی مشهور است و خود نیز مانند غالب اساتید قدیم موسیقی مایل نبود که در جامعه، موسیقیدان شناخته شود، با این همه مقام او در موسیقی کمتر از خطاطی نیست. بوذری در موسیقی نیز، همانند خطاطی، پایبند سرسخت اصول سنتی قدیم بود. وی با وجود آموختن [[مکتب آواز اصفهان]]، نتوانست سبک [[اقبال آذر]] و [[مکتب آواز تبریز]] را ترک گوید و پیوسته از این مکتب متأثر بود. <ref>{{یادکرد وب| عنوان=درباره ابراهیم بوذری، خواننده و خوشنویس
| ناشر= ژورنال گفتگوی هارمونیک |نشانی=http://www.harmonytalk.com/id/128688}}
</ref>
 
== آثار ==
۴۲۱

ویرایش