تفاوت میان نسخه‌های «مدار رأس‌الجدی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
این مدار که معنی نام آن «سر بزغاله» است مدار عرض جغرافیایی ۲۳ درجه و حدود ۲۷ دقیقه جنوبی کره زمین است. آفتاب در روز اول زمستان (روز اول [[برج جدی|بُرج جَدْی]]) در نیم‌کرهٔ جنوبی به نقاط واقع در روی این مدار عمودی می‌تابد، به عبارت دیگر روز اول برج جدی در نیم‌کرهٔ شمالی مقارن روز اول تابستان در نیم‌کرهٔ جنوبی زمین می‌شود.<ref>فرهنگ فارسی معین</ref> در انقلاب زمستانی، در مناطقی که در این ناحیه از زمین قرار دارند هنگام ظهر خورشید در [[سرسو]] یعنی دقیقاً در بالای سر قرار می‌گیرد. در مناطق پایین‌تر از این مدار خورشید همیشه در شمال نقطه سرسو قرار دارد. جدی ([[بزغاله (صورت فلکی)|بزغاله]]) نام صورت فلکی جنوبی‌ای است که خورشید در حدود ۲۰۰۰سال پیش در آن قرار می گرفته‌است. امروزه به دلیل حرکت تقدیمی زمین صورت فلکی [[کمان (صورت فلکی)|کمان]] در این مکان قرار دارد.
 
مدار رأس‌الجدی به موازات خط استوا است و منطقهٔ گرمسیری بین دو مدار رأس‌الجدی و [[رأس‌السرطان]] قرار دارد. محدوده شمال آن تا خط استوا منطقه [[گرمسیری]] جنوبی، و محدوده جنوب آن تا [[مدار قطب جنوب]]، [[مناطق معتدل|منطقه معتدل]] جنوبی نامیده می‌شود.
 
یکی از دو نوع باد دائمی [[بادهای بسامان]]<ref>Trade</ref> نامیده می‌شوند. بادهای بسامان شمال شرقی و بسامان جنوب شرقی از مدار رأس‌الجدی و رأس‌السرطان که به ترتیب ۲۳ درجه و ۲۷ دقیقه جنوب و شمال خط استوا واقع‌اند به طرف خط استوا می‌وزند.
۲۳۵

ویرایش