تفاوت میان نسخه‌های «بازدانگان»

جز
اشتباه تایپی
جز (ربات: تغییر ردهٔ تغییرمسیرداده‌شدهٔ درخت‌ها به درختان)
جز (اشتباه تایپی)
 
 
 
علت نامگذاریایننامگذاری این گروه به این دلیل است که دانه بر خلاف نهان دانگان در محوطه های بسته قرار ندارند بلکه میوه ها حول محوری جمع شده و مخروط را می سازند به همین دلیل به بازدانگان مخروط دار نیز می گویند
مخروط شامل چند پولک می باشد که به طور منظم یک محور قرار دارند و پولکا برگهای تغییر شکل یافته هستند در واقع هر یک از پولک های مخلوط که حاوی یک دانه است در حکم میوه می باشد
 
۳

ویرایش