تفاوت میان نسخه‌های «ریما رامین‌فر»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== فیلم‌شناسی ==
=== فیلم سینمایی ===
{| class="wikitable"
|-
|}
 
=== مجموعه تلویزیونی ===
{| class="wikitable"
* [[پایتخت ۶]] ([[سیروس مقدم]]، ۱۳۹۹-۱۴۰۰)
|-
* [[پایتخت ۵]] ([[سیروس مقدم]]، ۱۳۹۷)
! نام مجموعه !! سال !! کارگردان !! نقش
* [[پایتخت ۴]] ([[سیروس مقدم]]، ۱۳۹۴)
|-
* [[پایتخت ۳]] ([[سیروس مقدم]]، ۱۳۹۳)
*| [[من یک مستاجرم]] (|| ۱۳۸۲ || [[پریسا بخت آوربخت‌آور]]، ۱۳۸۲)||
* [[پایتخت ۲]] ([[سیروس مقدم]]، ۱۳۹۲)
|-
* [[چک برگشتی (مجموعه تلویزیونی)|چک برگشتی]] ([[سیروس مقدم]]، ۱۳۹۱)
*| [[پایتخت ۱]] (|| ۱۳۹۰ || [[سیروس مقدم]]، ۱۳۹۰)||
|-
* [[من یک مستاجرم]] ([[پریسا بخت آور]]، ۱۳۸۲)
*| [[چک برگشتی (مجموعه تلویزیونی)|چک برگشتی]] (|| ۱۳۹۱ || [[سیروس مقدم]]، ۱۳۹۱)||
|-
*| [[پایتخت ۶۲]] (|| ۱۳۹۲ || [[سیروس مقدم]]، ۱۳۹۹-۱۴۰۰)||
|-
*| [[پایتخت ۳]] (|| ۱۳۹۳ || [[سیروس مقدم]]، ۱۳۹۳)||
|-
*| [[پایتخت ۴]] (|| ۱۳۹۴ || [[سیروس مقدم]]، ۱۳۹۴)||
|-
*| [[پایتخت ۵]] (|| ۱۳۹۷ || [[سیروس مقدم]]، ۱۳۹۷)||
|-
*| [[پایتخت ۲۶]] (|| ۱۳۹۹-۱۴۰۰ || [[سیروس مقدم]]، ۱۳۹۲)||
|}
 
=== تله‌فیلم ===