تفاوت میان نسخه‌های «پرونده:فصل داغ فوتبال.png»

{{دلیل استفاده اثر غیر آزاد |توضیحات = لوگوی فصل داغ فوتبال |منبع = https://www.telewebion.com/program/50935 |مقاله = فصل داغ فوتبال |بخش یا قسمت = جعبه اطلاعات |کیفیت پایین‌تر = بله |دلیل = استفاده در مقاله |جایگزین = ندارد |اطلاعات بیشتر = }} == اجازه‌نامه == {{نماد غیرآزاد}}
({{دلیل استفاده اثر غیر آزاد |توضیحات = لوگوی فصل داغ فوتبال |منبع = https://www.telewebion.com/program/50935 |مقاله = فصل داغ فوتبال |بخش یا قسمت = جعبه اطلاعات |کیفیت پایین‌تر = بله |دلیل = استفاده در مقاله |جایگزین = ندارد |اطلاعات بیشتر = }} == اجازه‌نامه == {{نماد غیرآزاد}})
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
(بدون تفاوت)