تفاوت میان نسخه‌های «مدیاویکی:Gadgets-definition»

در نتیجهٔ این درخواست Special:Permalink/31782789#خروج_از_سامانه
(نسخهٔ جدید)
برچسب: واگردانی دستی
(در نتیجهٔ این درخواست Special:Permalink/31782789#خروج_از_سامانه)
* quickLinker[ResourceLoader|rights=patrol|dependencies=mediawiki.util,mediawiki.api]|quickLinker.js
* switcher[ResourceLoader|default|targets=desktop,mobile]|switcher.js
* confirm-logout[ResourceLoader|targets=desktop,mobile]|confirm-logout.js
 
== LanguageSupport ==