تفاوت میان نسخه‌های «مدیاویکی:Gadget-confirm-logout.js»

تا جلوی عمکرد اصلی گرفته شود
(اصلاح منطق)
(تا جلوی عمکرد اصلی گرفته شود)
$(function () {
setTimeout(function () {
if (mw.config.get('wgMFMode')) {
$('.mw-ui-icon-minerva-logOut').replaceWith($('.mw-ui-icon-minerva-logOut').clone());
} else {
$('#pt-logout a').replaceWith($('#pt-logout a').clone().prop('id', 'pt-logout-clone'));
}
}
}, 500)
});