تفاوت میان نسخه‌های «مدیاویکی:Gadget-confirm-logout.js»

بدون خلاصه ویرایش
 
$('.mw-ui-icon-minerva-logOut').replaceWith($('.mw-ui-icon-minerva-logOut').clone());
} else {
$('#pt-logout a').replaceWith($('#pt-logout a').clone().prop('id', 'pt-logout-clone'));
$('#pt-logout').prop('id', 'pt-logout-clone');
}
}, 500);