تفاوت میان نسخه‌های «مدیاویکی:Tofawiki.js»

افزودن حمایت از فضای نام راهنما
(افزودن حمایت از فضای نام راهنما)
var TEMPLATE_BOOK_TRANSLATOR = 'انتقال‌دهندهٔ الگو، پودمان و کتاب';
var DISAMBIGUATION_BOT = 'صفحهٔ ابهام‌زدایی';
var WIKIPEDIA_TRANSLATOR = 'مترجم فضای نام ویکی‌پدیا';
 
var requestingPages = {
'تصاویر منصفانه': FAIRUSE_IMAGES,
'انتقال‌دهندهٔ الگو، پودمان و کتاب': TEMPLATE_BOOK_TRANSLATOR,
'فضای نام راهنما و ویکی‌پدیا': WIKIPEDIA_TRANSLATOR
};
 
].join(', ')).length) {
return CITIES_BOT;
} else if ([4, 12].indexOf(namespaceNumber) =!== 4-1) {
return WIKIPEDIA_TRANSLATOR;
} else if (namespaceNumber === 14) {