تفاوت میان نسخه‌های «مدیاویکی:Tofawiki.js»

بدون خلاصه ویرایش
if (namespaceNumber === 6) { title = 'پرونده:' + title.replace(/^([Ff]ile|پرونده):/, ''); }
if (namespaceNumber === 4) { title = 'ویکی‌پدیا:' + title.replace(/^([Ww]ikipedia|ویکی‌پدیا):/, ''); }
if (namespaceNumber === 412) { title = 'راهنما:' + title.replace(/^([Hh]elp|راهنما):/, ''); }
return title;
}