تفاوت میان نسخه‌های «مدیاویکی:Tofawiki.js»

ساده‌سازی محل اعمال عنوان پیشنهادی
(افزودن فضای نام به صورت پیش‌فرض)
(ساده‌سازی محل اعمال عنوان پیشنهادی)
// Limiting oojs-ui windowing things to this place is intentional
// so that we can switch to something else easily later.
function createDialog(dialogContent, onOpen, onCloseAction) {
function TranslationDialog(config) {
TranslationDialog.super.call(this, config);
this.content.$element.append(dialogContent);
this.$body.append(this.content.$element);
onOpen();
};
TranslationDialog.prototype.getActionProcess = function (action) {
}));
 
$('.tofawiki-select', dialogContent).val(suggestRequestPlace());
ifvar suggestedTitle = ([10, 828, 6].indexOf(namespaceNumber) !== -1 ? mw.config.get('wgTitle') {: '';
$('.tofawiki-name', dialogContent).val(addNamespace(''suggestedTitle));
if (suggestedTitle !== '') validityCheck();
}
var passedHtml = '<span style="color: #00af89; font-size: 140%">✓</span>';
var failedHtml = '<span style="color: #d33; font-size: 140%">✗</span>';
}
});
}
 
function onOpen() {
$('.tofawiki-select', dialogContent).val(suggestRequestPlace());
if ([10, 828].indexOf(namespaceNumber) !== -1) {
$('.tofawiki-name', dialogContent).val(mw.config.get('wgTitle'));
validityCheck();
} else {
$('.tofawiki-name', dialogContent).val(addNamespace(''));
}
if (namespaceNumber === 6) {
$('.tofawiki-name', dialogContent)
.val(mw.config.get('wgTitle'))
.prop('dir', 'ltr')
.css('width', '80%');
validityCheck();
}
}
 
mw.loader.using(['oojs-ui']).then(function () {
createDialog(dialogContent, onOpen, onCloseAction);
});