تفاوت میان نسخه‌های «فهرست آمار و رکوردهای باشگاه فوتبال استقلال تهران»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|۱۵۶
|-
| align="right" |[[مهدی قایدی]]
|۲۷
|'''۲۳۲۴'''
|۱۷
|{{آبی|۱۹|آبی}}
|۹۱
|-
|۲۸
| align="right" |[[علیرضا منصوریان]]
|'''۲۴'''
|۲۲۶
|-
|۲۹
|۲۸
| align="right" |[[سجاد شهباززاده]]
|'''۲۴'''
|۷۱
|-
|۳۰
|۲۹
| align="right" |[[سیروس دین‌محمدی]]
|'''۲۴'''
|۱۳۲
|-
|۳۱
|۳۰
| align="right" |[[فراز فاطمی]]
|'''۲۴'''
|{{آبی|۲۲}}
| -
|۱۴۴
|-
|۳۲
| align="right" |[[مهدی قایدی]]
|'''۲۳'''
|۱۷
|{{آبی|۱۹}}
|۹۱
|-
|۳۳