تفاوت میان نسخه‌های «یوسف خزدوز تبریزی»

بدون خلاصه ویرایش
(نجات ۱ منبع و علامت‌زدن ۰ به‌عنوان مرده.) #IABot (v2.0)
{{جنبش مشروطه}}
 
'''یوسف خزدوز تبریزی''' یا یوسف خزدار تبریزی از [[مشروطه خواهان]] اهل تبریز و عضو مرکز غیبی تبریز بود. وی در جریان [[انقلاب مشروطه]] به دلیل تخلف در مقررات [[مرکز غیبی]] به دستور آن تشکل کشته شد. احمد کسروی درباره وی در کتاب [[تاریخ مشروطه ایران]] می نویسد:{{بر}} «''مشهدی یوسف خزدارخزدوز که از چندیسردستگان بایدمجاهدان طرفبشمار کسوتمیرفت فداکاریو راخود محضمرد پیشرفتزبانداری خیالاتمی‌بود خودو در برانجمن کردهو بوددیگر نقشهجاها افعالپیش اوافتاده هرسخن دقیقهمی‌گفت. با«مرکز دستغیبی» مفتشینخودسریهایی مخفیازو درسراغ دایره قضاوت فرقه مجاهدین فی سبیل الله مکشوفمیداشت و هراین روزبود صفردستور عصیانکشتنش را درداد، نامهو اعمالچون اوروزنامه می گذاشتند تا اینکه حدود قانونیانجمن این سلسله نجیبه بآخر رسیده و خط اعدام بنام وی کشیده شد.''»سرگذشت
را با جمله‌های نیکی برشته نوشتن کشیده و چنین پیداست که همان نوشته خود «مرکز غیبی» است: «''مشهدی یوسف خزدار که از چندی باید طرف کسوت فداکاری را محض پیشرفت خیالات خود در بر کرده بود نقشه افعال او هر دقیقه با دست مفتشین مخفی در دایره قضاوت فرقه مجاهدین فی سبیل الله مکشوف و هر روز صفر عصیان را در نامه اعمال او می گذاشتند تا اینکه حدود قانونی این سلسله نجیبه بآخر رسیده و خط اعدام بنام وی کشیده شد.''»
 
== منابع ==