تفاوت میان نسخه‌های «کشورهای پیرامون خلیج فارس»

صفحه‌ای جدید با 'به کشورهایی گفته می‌شود که در ساحل خلیج فارس قرار گرفته‌اند. این کشورها به جز [[...' ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید با 'به کشورهایی گفته می‌شود که در ساحل خلیج فارس قرار گرفته‌اند. این کشورها به جز [[...' ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)