باز کردن منو اصلی

تغییرات

صفحه‌ای جدید با 'به کشورهایی گفته می‌شود که در ساحل خلیج فارس قرار گرفته‌اند. این کشورها به جز [[...' ایجاد کرد
به کشورهایی گفته می‌شود که در ساحل [[خلیج فارس]] قرار گرفته‌اند. این کشورها به جز [[ایران]]، همه جزء [[کشورهای عرب|کشورهای عربی]] هستند. خلیج فارس و کشورهای حاشیه آن با توجه به قرارگرفتن در قلب [[خاورمیانه]]، یکی از مهمترین مناطق دنیا به شمار می‌رود.

این کشورها عبارتند از:
# {{پرچم|امارات متحده عربی}}
# {{پرچم|ایران}}
# {{پرچم|بحرین}}
# {{پرچم|عراق}}
# {{پرچم|عربستان سعودی}}
# {{پرچم|قطر}}
# {{پرچم|کویت}}

لازم به ذکر است که ایران بیشترین و عراق کمترین ساحل را با خلیج فارس دارند.