تفاوت میان نسخه‌های «عباس قوام‌الدوله»

جز
== خانواده ==
* میرزا احمد خان معاون‌الملک، مستوفی تهران <ref name=afzal>افضل‌التواریخ، ص۹۲</ref>
* [[میرزا محمدعلی خان قوام‌الدوله]]، مستوفی اول، وزیر [[دارالشوریدارالشورای کبری]]، وزیر گمرکات و [[وزیرلشکر]] <ref name=afzal>افضل‌التواریخ، ص۹۲</ref>
* میرزا محمود خان افتخارالملک، مستوفی صرف جیب، مستوفی یزد و مستوفی فراشخانه <ref name=afzal>افضل‌التواریخ، ص۹۲</ref>
* بهجت‌السلطنه: با [[ابراهیم معتمدالسلطنه|میرزا ابراهیم خان معتمدالسلطنه]] ازدواج کرد و پس از جدایی از او همسر [[مشیرالسلطنه]] شد.<ref>[http://kakheaseman.ir/aaa_new/aseman_aseman/aseman_show_page.php?name_id=79417&name=sharhe%20zendegany%20man_2_7&b=sharhe_zendegany_man/]</ref>