تفاوت میان نسخه‌های «میرزا کاظم نظام‌الملک»

جز
(افزودن نگاره)
 
 
== مناصب ==
میرزا کاظم خان در سال ۱۲۴۶ قمری از بطن دختر محمدزکی‌خان نوری، وزیر فارس، متولد شد. در سال ۱۲۶۵ در دستگاه استیفا به سمت [[مستوفی]] منصوب شد و در سال ۱۲۶۸ قمری به لقب «نظام‌الملک» ملقب گردید. این نخستین بار بود که پس از [[خواجه نظام‌الملک طوسی]] وزیر دوران سلجوقی، لقب نظام‌الملک به شخصی تعلق می‌گرفت. در سال ۱۲۷۰ قمری به نیابت صدراعظم (پدرش) رسید و پس از کناره گیری [[میرزا یوسف آشتیانی]]، رئیس مستوفیان، از ریاست دفتر استیفا، به جای او منصوب شد و از این تاریخ به «شخص دوم مملکت» معروف گشت. پس از عزل پدرش در سال ۱۲۷۵ قمری به همراه او تبعید شد، اما در سال ۱۲۸۱ قمری، پس از فوت صدراعظم، به تهران بازگشت و در سال ۱۲۸۸ قمری به وساطت [[میرزا حسین خان سپهسالار]] به عضویت دارالشوری[[دارالشورای کبری]] درآمد و در همین سال به ریاست دفتر استیفا تعیین شد. در سال ۱۲۹۰ قمری به حکومت [[یزد]] رسید و در سال‌های ۱۲۹۱ و ۱۲۹۳ دوبار با فاصله وزیر عدلیه شد. تا آنکه در ۱۲۹۸ قمری به پشتیبانی [[کامران میرزا]]، پسر ناصرالدین شاه، به وزارت لشکر رسید و تا پایان عمر در این مقام باقی بود.<ref>[https://books.google.ca/books?id=EA1lBAAAQBAJ&pg=PT205&lpg=PT205&dq=نظام+الملک+کاظم&source=bl&ots=vfyFAnh3Bn&sig=wnXuFHGJ2SonfGTQUIbIxVoUuSk&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjdndPT7LbQAhUh6YMKHWJaB8gQ6AEIOjAE#v=onepage&q=نظام%20الملک%20کاظم&f=false القاب رجال دوره قاجار]</ref>
 
== ازدواج‌ها ==