تفاوت میان نسخه‌های «صادق مستشارالدوله»

جز
 
 
=== دوران استبداد صغیر ===
پس از [[استبداد صغیر|به توپ بستن مجلس]]، عده‌ای از نمایندگان از جمله مستشارالدوله در باغ شاه زندانی شدند. او پس از هفت ماه به منشی‌گری محمدعلی شاه منسوب شد. در دوران استبداد صغیر، شاه به منظور ریشه کن کردن مشروطه درصدد تأسیس [[مجلس شورای مملکتی|دارالشورا]] برآمد و به همین منظور بیست نفر از طرفداران و مخالفان را مأمور تدوین اساسنامه دارالشورا کرد که مستشارالدوله هم میان آن‌ها بود. پس از حرکت [[مجاهدین مشروطه|مجاهدان]] به سمت تهران، نظارت شاه بر امور کمرنگ شد و کمیسیون به مرور تعداد اعضا را به دوازده نفر کاهش داد. طرفداران شاه کنار گذاشته شدند و اداره آن به دست صنیع‌الدوله و مستشارالدوله افتاد.
 
=== [[فتح تهران]] و مجلس دوم ===