تفاوت میان نسخه‌های «مدیاویکی:Common.css»

add *-show support styles
(حذف کدهای مربوط به لوگوی مناسبتی از آنجایی که کدهای آن پیچیده‌تر شده و این راهنما دیگر کاربردی ندارد)
(add *-show support styles)
 
font-style:italic;
font-size:90%;
}
 
/* Hide stuff meant for accounts with special permissions. Made visible again in
[[MediaWiki:Group-checkuser.css]], [[MediaWiki:Group-sysop.css]], [[MediaWiki:Group-patroller.css]],
[[MediaWiki:Group-templateeditor.css]], [[MediaWiki:Group-extendedmover.css]],
[[MediaWiki:Group-extendedconfirmed.css]], and [[Mediawiki:Group-autoconfirmed.css]]. */
.checkuser-show,
.sysop-show,
.patroller-show,
.templateeditor-show,
.extendedmover-show,
.extendedconfirmed-show,
.autoconfirmed-show,
.user-show {
display: none;
}