تفاوت میان نسخه‌های «ناصرالدین‌شاه»

در اوایل دهه ۱۲۷۰ قمری اعطای تحت‌الحمایگی از طرف دولت بریتانیا به رجال ایرانی و دخالت‌ها مکرر سفرای بریتانیا در امور داخلی ایران ناصرالدین شاه را بیش از پیش به آن دولت بدگمان ساخت. عقاید [[میرزا ملکم خان]] مترجم مخصوص شاه و از معلمین دارالفنون نیز در ترغیب شاه به ایستادگی دربرابر نفوذ بریتانیا تأثیر داشت.<ref>امانت، عباس. ۳۷۱.</ref>
 
در نهایت ماجرای پناهندگی یکی از باجناغ‌های ناصرالدین شاه، [[میرزا هاشم نوری]]، به سفارت بریتانیا در تهران در سال ۱۲۷۲ قمری منجر به قطع روابط دو کشور شد. هاشم خان همسرش [[پروین خانم قاجار|پروین خانم]] خواهر [[تاج‌الدوله]] (یکی از همسران عقدی شاه) را هم به همراه خود به سفارت برد. زن و شوهر مدت‌ها در [[قلهک]] در چادری در کنار چادر [[چارلز موری (نویسنده و دیپلمات)|چارلز موری]] وزیرمختار بریتانیا زندگی کردند و در تهران نیز محل زندگی آنان خانه‌ای در مجاورت سفارت بود. این ماجرا منجر به شدت گرفتن شایعاتی در تهران درباب روابط عاطفی پنهان پروین خانم با موری شد.<ref>امانت، عباس. ۳۶۴.</ref> شاه پس از آنکه از چند مجتهد فتوا گرفت، دستور داد پروین خانم را به دستاویز جلوگیری از فحشا به خانه برادرش برده و بازداشت کنند. دربرابردر برابر موری از جمع دیگری از مجتهدین فتوا گرفت و خدمه سفارت را برای استرداد پروین خانم اعزام کرد، ولی با این عمل بر شایعات پیشین دامن زد.<ref>امانت، عباس. ۳۶۴–۳۶۵.</ref> موری در مقابل مقاومت شاه در استرداد پروین خانم شاه را تهدید به قطع روابط بین دو کشور کرد؛ تصمیمی که در [[۱۷ ربیع‌الاول]] ۱۲۷۲ با پایین کشیدن پرچم بریتانیا از سفارت عملی شد.<ref>امانت، عباس. ۳۶۷.</ref>
 
[[پرونده:Naser al-Din Shah Qajar riding horse.jpg|بندانگشتی|چپ|300px|ناصرالدین شاه جوان]]