تفاوت میان نسخه‌های «مهدی مهدی‌پور»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری ویرایش پیشرفته تلفن همراه
|-
|[[باشگاه فوتبال راه‌آهن|راه‌آهن]]
| rowspan="9" |[[لیگ برتر خلیج فارس|لیگ برتر]]
| ۲۰۱۳-۲۰۱۴
|-
| rowspan="4" |[[باشگاه فوتبال ذوب‌آهن اصفهان|ذوب‌آهن]]
|
|۲۰۱۴-۲۰۱۵
|-
|
|
|۲۰۱۵-۲۰۱۶
|۲۵
|-
|
|
|۲۰۱۶-۲۰۱۷
|۲۹
|-
|
|
| rowspan="2" |۲۰۱۷-۲۰۱۸
|۱۰
|-
| rowspan="2" |[[باشگاه فوتبال تراکتور تبریز|تراکتور]]
|
|۱۴
|-
|
|
|۲۰۱۸-۲۰۱۹
|۲۹
|-
|[[باشگاه فوتبال ذوب‌آهن اصفهان|ذوب‌آهن]]
|
|۲۰۱۹-۲۰۲۰
|۲۱
|-
|[[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال]]
|
|۲۰۲۰-۲۰۲۱
|۱۳
|-
|۲۰۱۴-۲۰۱۵
| rowspan="4" align="right" |[[باشگاه فوتبال ذوب‌آهن اصفهان|ذوب‌آهن]]
|-
|۲۰۱۵-۲۰۱۶
|
|-
|۲۰۱۶-۲۰۱۷
|
|-
| rowspan="2" |۲۰۱۷-۲۰۱۸
|
|-
| rowspan="2" align="right" |[[باشگاه فوتبال تراکتور تبریز|تراکتور]]
|-
|۲۰۱۸-۲۰۱۹
|
|-