شهرستان رضوانشهر: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
*[[دکتر سید فرهت حسینی نژاد طالشی ]]
متخصص ریه در کشور سوئد و فرزند دانشمند بزرگ تالش جناب سید نهضت حسینی نژاد طالشی نویسنده و مورخ کتاب تالشنامه و شاعر و شهردار شهرهای طالش و کوچصفهان و ریاست اداره فرهنگ و آموزش و پرورش
*[[ مهندس نیما نجفدوست رضوانده]]
مهندس عمران و لیسانس حقوق
شورای شهر محبوب رضوانشهر
 
== منابع ==